Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

29/01/2000 về 87106 sau đó 30/01/2000 về 26507
23/02/2000 về 72006 sau đó 24/02/2000 về 40856
02/03/2000 về 30306 sau đó 03/03/2000 về 98698
13/03/2000 về 89806 sau đó 14/03/2000 về 18867
03/05/2001 về 34706 sau đó 04/05/2001 về 62941
06/10/2001 về 21706 sau đó 07/10/2001 về 30331
19/02/2002 về 45406 sau đó 20/02/2002 về 19170
18/04/2002 về 16206 sau đó 19/04/2002 về 45658
22/04/2002 về 34906 sau đó 23/04/2002 về 37479
15/09/2002 về 49006 sau đó 16/09/2002 về 18737
26/09/2002 về 21106 sau đó 27/09/2002 về 32978
17/10/2002 về 07906 sau đó 18/10/2002 về 18194
17/01/2003 về 28006 sau đó 18/01/2003 về 04238
22/01/2003 về 31406 sau đó 23/01/2003 về 61053
12/02/2003 về 21906 sau đó 13/02/2003 về 91940
22/02/2004 về 98106 sau đó 23/02/2004 về 02345
08/04/2004 về 84806 sau đó 09/04/2004 về 97898
01/07/2004 về 29306 sau đó 02/07/2004 về 56703
17/02/2005 về 23506 sau đó 18/02/2005 về 70481
30/04/2005 về 56306 sau đó 01/05/2005 về 00032
16/09/2005 về 33106 sau đó 17/09/2005 về 12477
27/10/2005 về 79406 sau đó 28/10/2005 về 54238
15/11/2005 về 57506 sau đó 16/11/2005 về 13114
08/04/2006 về 82006 sau đó 09/04/2006 về 13369
22/02/2007 về 92106 sau đó 23/02/2007 về 50487
05/04/2007 về 37206 sau đó 06/04/2007 về 28557
13/07/2007 về 84906 sau đó 14/07/2007 về 53853
09/10/2007 về 72306 sau đó 10/10/2007 về 17445
05/11/2007 về 33106 sau đó 06/11/2007 về 22289
13/02/2008 về 35506 sau đó 14/02/2008 về 51945
25/02/2008 về 75406 sau đó 26/02/2008 về 43982
31/05/2008 về 08906 sau đó 01/06/2008 về 42718
02/06/2008 về 90906 sau đó 03/06/2008 về 69107
15/07/2008 về 67106 sau đó 16/07/2008 về 04583
28/07/2008 về 96206 sau đó 29/07/2008 về 72459
17/09/2008 về 99506 sau đó 18/09/2008 về 34978
05/12/2008 về 61506 sau đó 06/12/2008 về 69203
21/03/2009 về 91406 sau đó 22/03/2009 về 67043
27/03/2009 về 81606 sau đó 28/03/2009 về 20456
28/08/2009 về 88306 sau đó 29/08/2009 về 03069
19/02/2010 về 57806 sau đó 20/02/2010 về 52009
15/03/2010 về 35806 sau đó 16/03/2010 về 43816
26/06/2010 về 06306 sau đó 27/06/2010 về 14627
01/09/2010 về 91206 sau đó 02/09/2010 về 66462
02/12/2010 về 94106 sau đó 03/12/2010 về 96313
30/01/2011 về 14506 sau đó 31/01/2011 về 05598
22/03/2011 về 70406 sau đó 23/03/2011 về 19737
11/07/2011 về 64206 sau đó 12/07/2011 về 09719
08/01/2012 về 12506 sau đó 09/01/2012 về 02367
07/03/2012 về 99806 sau đó 08/03/2012 về 51110
28/03/2012 về 45306 sau đó 29/03/2012 về 20456
07/06/2012 về 06606 sau đó 08/06/2012 về 86206
08/06/2012 về 86206 sau đó 09/06/2012 về 76691
16/06/2012 về 21606 sau đó 17/06/2012 về 07437
30/08/2012 về 60106 sau đó 31/08/2012 về 39999
14/10/2012 về 80606 sau đó 15/10/2012 về 26044
23/01/2013 về 89406 sau đó 24/01/2013 về 55380
03/05/2013 về 73306 sau đó 04/05/2013 về 54550
07/08/2013 về 38906 sau đó 08/08/2013 về 84972
16/08/2013 về 45906 sau đó 17/08/2013 về 16802
18/10/2013 về 74506 sau đó 19/10/2013 về 35399
16/11/2013 về 54106 sau đó 17/11/2013 về 22598
09/12/2013 về 09006 sau đó 10/12/2013 về 44099
30/12/2013 về 09706 sau đó 31/12/2013 về 12422
16/04/2014 về 23906 sau đó 17/04/2014 về 09110
03/06/2014 về 14006 sau đó 04/06/2014 về 61311
21/10/2014 về 64906 sau đó 22/10/2014 về 86342
10/11/2014 về 77706 sau đó 11/11/2014 về 98606
11/11/2014 về 98606 sau đó 12/11/2014 về 13038
15/01/2015 về 29806 sau đó 16/01/2015 về 72662
09/02/2015 về 69006 sau đó 10/02/2015 về 71083
18/05/2015 về 20906 sau đó 19/05/2015 về 44920
03/10/2015 về 23506 sau đó 04/10/2015 về 80339
18/01/2016 về 78706 sau đó 19/01/2016 về 82885
27/03/2016 về 00806 sau đó 28/03/2016 về 81751
19/04/2016 về 10506 sau đó 20/04/2016 về 20075
06/06/2016 về 34206 sau đó 07/06/2016 về 62752
24/09/2016 về 29506 sau đó 25/09/2016 về 47190
18/10/2016 về 65206 sau đó 19/10/2016 về 42683
30/04/2019 về 93006 sau đó 01/05/2019 về 34641
15/12/2019 về 20806 sau đó 16/12/2019 về 28068
18/01/2020 về 34706 sau đó 19/01/2020 về 70921
14/11/2020 về 28106 sau đó 15/11/2020 về 76818
10/12/2021 về 25206 sau đó 11/12/2021 về 34925
10/05/2022 về 35106 sau đó 11/05/2022 về 27724
13/08/2022 về 40306 sau đó 14/08/2022 về 90213
15/11/2022 về 91006 sau đó 16/11/2022 về 50578
17/07/2023 về 22406 sau đó 18/07/2023 về 20080
13/12/2023 về 91706 sau đó 14/12/2023 về 06245

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 06 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
454802
783132
241251
182211
681412
833901
521751
511851
391201
622383
062421
111102
221993
984021
721501
441373
911563
672191
271161
091692
431032
591072
821891
532571
871141
771321
811401
941791
581701
311

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0896
110811
2696
39108
41048
511711
6766
781112
8101410
9101111

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 5(11 lần) - 9(10 lần) - 8(10 lần) - 4(10 lần) - 1(10 lần) - 3(9 lần) - 7(8 lần) - 0(8 lần) - 6(7 lần) - 2(6 lần)
Chạm đuôi : 8(14 lần) - 9(11 lần) - 7(11 lần) - 3(10 lần) - 0(9 lần) - 2(9 lần) - 1(8 lần) - 5(7 lần) - 6(6 lần) - 4(4 lần)
Tổng : 7(12 lần) - 5(11 lần) - 1(11 lần) - 9(11 lần) - 8(10 lần) - 4(8 lần) - 3(8 lần) - 0(6 lần) - 6(6 lần) - 2(6 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 06 vào Thứ 3

Ngày 16/11/2022 giải đặc biệt về 50578 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 11/05/2022 giải đặc biệt về 27724 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 01/05/2019 giải đặc biệt về 34641 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 19/10/2016 giải đặc biệt về 42683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 20/04/2016 giải đặc biệt về 20075 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 12/11/2014 giải đặc biệt về 13038 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 22/10/2014 giải đặc biệt về 86342 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 04/06/2014 giải đặc biệt về 61311 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 23/03/2011 giải đặc biệt về 19737 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 16/07/2008 giải đặc biệt về 04583 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 10/10/2007 giải đặc biệt về 17445 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 16/11/2005 giải đặc biệt về 13114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 20/02/2002 giải đặc biệt về 19170 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/02 sau khi ra 06 vào ngày 20/02

Ngày 21/02/2000 giải đặc biệt về 48389 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2001 giải đặc biệt về 88343 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 21/02/2002 giải đặc biệt về 30315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 21/02/2003 giải đặc biệt về 43417 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 21/02/2004 giải đặc biệt về 12467 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 21/02/2005 giải đặc biệt về 49502 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 21/02/2006 giải đặc biệt về 92091 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 21/02/2007 giải đặc biệt về 58536 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 21/02/2008 giải đặc biệt về 63259 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 21/02/2009 giải đặc biệt về 59322 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 21/02/2010 giải đặc biệt về 93187 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 21/02/2011 giải đặc biệt về 61338 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 21/02/2012 giải đặc biệt về 09766 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 21/02/2013 giải đặc biệt về 10162 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 21/02/2014 giải đặc biệt về 29789 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2016 giải đặc biệt về 87489 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2017 giải đặc biệt về 79548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 21/02/2018 giải đặc biệt về 29059 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 21/02/2019 giải đặc biệt về 89968 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 21/02/2020 giải đặc biệt về 36089 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2021 giải đặc biệt về 57607 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 21/02/2022 giải đặc biệt về 89665 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 21/02/2023 giải đặc biệt về 90781 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.