Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

10/01/2000 về 15704 sau đó 11/01/2000 về 17145
18/04/2000 về 40704 sau đó 19/04/2000 về 82049
21/04/2000 về 24804 sau đó 22/04/2000 về 21262
22/08/2000 về 95404 sau đó 23/08/2000 về 54457
11/12/2000 về 97604 sau đó 12/12/2000 về 23073
28/07/2001 về 76004 sau đó 29/07/2001 về 67084
10/09/2001 về 55604 sau đó 11/09/2001 về 09853
13/10/2001 về 51404 sau đó 14/10/2001 về 76649
15/05/2002 về 91904 sau đó 16/05/2002 về 81546
03/09/2002 về 50604 sau đó 04/09/2002 về 42991
08/10/2002 về 02004 sau đó 09/10/2002 về 03974
23/11/2002 về 99704 sau đó 24/11/2002 về 42114
06/10/2003 về 72604 sau đó 07/10/2003 về 25088
15/06/2004 về 82404 sau đó 16/06/2004 về 01801
19/08/2004 về 68304 sau đó 20/08/2004 về 27577
14/01/2005 về 74604 sau đó 15/01/2005 về 99024
28/08/2005 về 83404 sau đó 29/08/2005 về 13927
04/12/2005 về 80004 sau đó 05/12/2005 về 75026
04/07/2006 về 99704 sau đó 05/07/2006 về 92067
15/07/2006 về 16504 sau đó 16/07/2006 về 25048
23/10/2006 về 36004 sau đó 24/10/2006 về 31624
09/12/2006 về 84204 sau đó 10/12/2006 về 90771
06/04/2008 về 54804 sau đó 07/04/2008 về 18983
16/08/2008 về 07304 sau đó 17/08/2008 về 20221
21/12/2008 về 97904 sau đó 22/12/2008 về 95330
01/10/2009 về 75304 sau đó 02/10/2009 về 80975
24/12/2009 về 50804 sau đó 25/12/2009 về 36074
14/01/2010 về 80204 sau đó 15/01/2010 về 24011
26/01/2010 về 16904 sau đó 27/01/2010 về 83647
25/02/2010 về 43504 sau đó 26/02/2010 về 72122
11/03/2010 về 02904 sau đó 12/03/2010 về 60467
10/06/2010 về 61804 sau đó 11/06/2010 về 60593
25/07/2011 về 19804 sau đó 26/07/2011 về 60018
06/11/2011 về 32504 sau đó 07/11/2011 về 63169
12/11/2011 về 83004 sau đó 13/11/2011 về 69843
20/11/2011 về 22704 sau đó 21/11/2011 về 92397
12/12/2011 về 95304 sau đó 13/12/2011 về 02023
29/12/2011 về 34404 sau đó 30/12/2011 về 38407
02/06/2012 về 09704 sau đó 03/06/2012 về 98641
02/01/2013 về 10604 sau đó 03/01/2013 về 20781
02/02/2013 về 39204 sau đó 03/02/2013 về 48124
25/02/2013 về 65404 sau đó 26/02/2013 về 36545
05/03/2013 về 91904 sau đó 06/03/2013 về 16998
25/07/2013 về 08904 sau đó 26/07/2013 về 82009
12/09/2013 về 87404 sau đó 13/09/2013 về 97705
04/08/2014 về 53604 sau đó 05/08/2014 về 24005
06/08/2014 về 26004 sau đó 07/08/2014 về 98053
07/09/2014 về 95004 sau đó 08/09/2014 về 70121
19/09/2014 về 60804 sau đó 20/09/2014 về 23315
23/02/2015 về 01204 sau đó 24/02/2015 về 67313
31/03/2015 về 04704 sau đó 01/04/2015 về 35200
21/09/2015 về 08304 sau đó 22/09/2015 về 84120
25/01/2016 về 11704 sau đó 26/01/2016 về 76605
04/03/2016 về 74704 sau đó 05/03/2016 về 61911
25/05/2016 về 49604 sau đó 26/05/2016 về 23854
27/07/2016 về 45804 sau đó 28/07/2016 về 03248
02/10/2016 về 78904 sau đó 03/10/2016 về 02821
25/02/2017 về 87204 sau đó 26/02/2017 về 34623
12/10/2017 về 49604 sau đó 13/10/2017 về 47028
26/12/2017 về 12404 sau đó 27/12/2017 về 84416
11/05/2018 về 37704 sau đó 12/05/2018 về 98581
22/06/2019 về 13304 sau đó 23/06/2019 về 84095
02/01/2020 về 73604 sau đó 03/01/2020 về 19143
08/01/2020 về 78804 sau đó 09/01/2020 về 91574
20/02/2020 về 22204 sau đó 21/02/2020 về 36089
19/09/2020 về 54004 sau đó 20/09/2020 về 05042
30/11/2020 về 05104 sau đó 01/12/2020 về 74507
08/04/2021 về 63904 sau đó 09/04/2021 về 52070
26/05/2021 về 64904 sau đó 27/05/2021 về 33003
03/08/2021 về 10004 sau đó 04/08/2021 về 46441
26/12/2021 về 57404 sau đó 27/12/2021 về 56903
11/02/2022 về 49104 sau đó 12/02/2022 về 85672
05/07/2022 về 68404 sau đó 06/07/2022 về 76796
21/07/2022 về 27404 sau đó 22/07/2022 về 04093
16/08/2022 về 05904 sau đó 17/08/2022 về 54182
25/10/2022 về 50604 sau đó 26/10/2022 về 19739
27/10/2022 về 89604 sau đó 28/10/2022 về 32041

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 04 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
413391
821932
961721
032701
072421
891743
432951
812161
281232
213482
541112
053201
001131
151532
091981
452243
971691
181672
221471
751301
831711
261271
771011
881141
911461
492841
731571
621

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01046
17136
213511
321310
41494
54811
6447
7998
8765
9769

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 4(14 lần) - 2(13 lần) - 0(10 lần) - 7(9 lần) - 9(7 lần) - 8(7 lần) - 1(7 lần) - 6(4 lần) - 5(4 lần) - 3(2 lần)
Chạm đuôi : 3(13 lần) - 1(13 lần) - 4(9 lần) - 7(9 lần) - 5(8 lần) - 8(6 lần) - 9(6 lần) - 2(5 lần) - 6(4 lần) - 0(4 lần)
Tổng : 2(11 lần) - 5(11 lần) - 3(10 lần) - 9(9 lần) - 7(8 lần) - 6(7 lần) - 1(6 lần) - 0(6 lần) - 8(5 lần) - 4(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 04 vào Thứ 5

Ngày 28/10/2022 giải đặc biệt về 32041 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 22/07/2022 giải đặc biệt về 04093 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 09/04/2021 giải đặc biệt về 52070 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 21/02/2020 giải đặc biệt về 36089 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 03/01/2020 giải đặc biệt về 19143 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 13/10/2017 giải đặc biệt về 47028 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 13/09/2013 giải đặc biệt về 97705 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 26/07/2013 giải đặc biệt về 82009 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 30/12/2011 giải đặc biệt về 38407 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 11/06/2010 giải đặc biệt về 60593 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 12/03/2010 giải đặc biệt về 60467 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 26/02/2010 giải đặc biệt về 72122 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 15/01/2010 giải đặc biệt về 24011 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 25/12/2009 giải đặc biệt về 36074 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 02/10/2009 giải đặc biệt về 80975 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 20/08/2004 giải đặc biệt về 27577 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 31/03 sau khi ra 04 vào ngày 30/03

Ngày 31/03/2000 giải đặc biệt về 07064 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 31/03/2001 giải đặc biệt về 12369 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 31/03/2002 giải đặc biệt về 80920 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 31/03/2003 giải đặc biệt về 25376 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 31/03/2004 giải đặc biệt về 94634 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 31/03/2005 giải đặc biệt về 82356 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 31/03/2006 giải đặc biệt về 77592 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 31/03/2007 giải đặc biệt về 93734 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 31/03/2008 giải đặc biệt về 65636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 31/03/2009 giải đặc biệt về 03161 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 31/03/2010 giải đặc biệt về 79815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 31/03/2011 giải đặc biệt về 16749 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 31/03/2012 giải đặc biệt về 10668 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 31/03/2013 giải đặc biệt về 28635 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 31/03/2014 giải đặc biệt về 53984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 31/03/2015 giải đặc biệt về 04704 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 31/03/2016 giải đặc biệt về 44978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 31/03/2017 giải đặc biệt về 57214 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 31/03/2018 giải đặc biệt về 34439 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 31/03/2019 giải đặc biệt về 13748 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 31/03/2020 giải đặc biệt về 98819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 31/03/2021 giải đặc biệt về 06996 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 31/03/2022 giải đặc biệt về 12239 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.