Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 18/07/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
35
82
07
G.7
854
895
941
G.6
2527
4365
5292
9799
2393
7015
8438
6541
9990
G.5
8996
5381
4603
G.4
25256
22915
74147
57977
68376
82186
01082
34194
83821
67333
55955
12037
41114
33543
08548
04465
24357
12893
90363
91716
77694
G.3
53268
52534
88973
30463
88269
99502
G.2
83476
61008
00657
G.1
52684
02351
31372
ĐB
820235
118679
007524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 08 02, 03, 07
1 15 14, 15 16
2 27 21 24
3 34, 35(2) 33, 37 38
4 47 43 41(2), 48
5 54, 56 51, 55 57(2)
6 65, 68 63 63, 65, 69
7 76(2), 77 73, 79 72
8 82, 84, 86 81, 82
9 92, 96 93, 94, 95, 99 90, 93, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 11/07/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
82
37
54
G.7
381
233
165
G.6
3506
8056
6321
4921
9077
0170
5003
2456
8039
G.5
8452
2754
0709
G.4
12801
22748
87228
22168
80673
18087
87790
89120
19638
29389
10930
76461
26072
28893
54043
99310
82410
37471
75257
59042
84711
G.3
52562
72574
69208
46055
88162
59205
G.2
77010
77878
84699
G.1
27936
68728
35094
ĐB
432449
342343
582249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 06 08 03, 05, 09
1 10 10(2), 11
2 21, 28 20, 21, 28
3 36 30, 33, 37, 38 39
4 48, 49 43 42, 43, 49
5 52, 56 54, 55 54, 56, 57
6 62, 68 61 62, 65
7 73, 74 70, 72, 77, 78 71
8 81, 82, 87 89
9 90 93 94, 99

Kết Quả XSMN T5 04/07/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
66
47
70
G.7
092
275
794
G.6
9064
7441
0240
9242
9359
2570
8794
0405
0208
G.5
4470
8592
5532
G.4
04828
09748
23882
97468
04314
01115
81802
11058
63605
58672
89197
37185
81980
19651
66797
40506
24267
96618
93922
23793
86043
G.3
39353
90159
53966
64654
17203
03796
G.2
42351
81568
26419
G.1
94489
57766
24569
ĐB
693659
393008
762914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02 05, 08 03, 05, 06, 08
1 14, 15 14, 18, 19
2 28 22
3 32
4 40, 41, 48 42, 47 43
5 51, 53, 59(2) 51, 54, 58, 59
6 64, 66, 68 66(2), 68 67, 69
7 70 70, 72, 75 70
8 82, 89 80, 85
9 92 92, 97 93, 94(2), 96, 97

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 27/06/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
97
61
62
G.7
166
232
708
G.6
0367
5713
5806
0689
5088
4895
1846
5578
8704
G.5
6724
2165
4780
G.4
36787
02967
11171
97444
89027
48484
12322
30708
32586
28256
28836
50772
47318
03382
21188
51414
62663
30981
39943
48237
16796
G.3
97053
60700
94487
02574
16487
22534
G.2
21452
03186
05783
G.1
80362
34252
43503
ĐB
492889
912197
264194
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 06 08 03, 04, 08
1 13 18 14
2 22, 24, 27
3 32, 36 34, 37
4 44 43, 46
5 52, 53 52, 56
6 62, 66, 67(2) 61, 65 62, 63
7 71 72, 74 78
8 84, 87, 89 82, 86(2), 87, 88, 89 80, 81, 83, 87, 88
9 97 95, 97 94, 96

Kết Quả XSMN Thứ 5 20/06/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
33
49
98
G.7
179
425
766
G.6
7614
0127
8950
0207
7391
0796
8848
1371
6456
G.5
4179
6874
7300
G.4
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
82830
52289
48550
15347
96269
61648
02911
35647
37991
81625
08299
72460
65712
87533
G.3
03671
58819
85614
85776
75169
10992
G.2
19835
26838
42982
G.1
67754
53058
50300
ĐB
897706
541574
817743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06 07 00(2)
1 11(2), 12, 14, 19 11, 14 12
2 27, 29 25 25
3 33, 35 30, 38 33
4 40 47, 48, 49 43, 47, 48
5 50, 54 50, 58 56
6 69 60, 66, 69
7 71, 76, 79(2) 74(2), 76 71
8 84 89 82
9 91, 96 91, 92, 98, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 13/06/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
66
70
40
G.7
506
578
804
G.6
1975
9598
5550
5762
1974
9945
9009
8269
6226
G.5
2123
8741
0446
G.4
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
G.3
34750
01939
64895
15941
86443
11006
G.2
92265
41846
90223
G.1
58281
11512
76930
ĐB
186832
154433
582311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06, 07 04 03, 04, 06, 08, 09
1 10, 17 12 11
2 20, 23 23, 26, 27
3 32, 39 33, 37 30
4 41(2), 45(2), 46 40, 43, 46
5 50(2), 57 59
6 65, 66 61, 62 64, 69
7 72, 75 70, 74(2), 78
8 81
9 98(2) 95(2), 99 92, 95

KQXSMN Thứ 5 06/06/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
00
93
88
G.7
100
670
347
G.6
0743
0793
7877
6601
1231
3616
3442
4286
5307
G.5
7807
9704
2497
G.4
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
89370
13061
99402
71162
00766
02991
21219
45520
50700
15241
71780
84134
15882
56208
G.3
44785
57365
14865
42497
77880
98407
G.2
96787
13036
84370
G.1
28563
93497
21373
ĐB
012022
320999
049816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00(2), 07(2) 01, 02, 04 00, 07(2), 08
1 16, 19 16
2 21, 22, 26 20
3 33 31, 36 34
4 43 41, 42, 47
5
6 63, 65 61, 62, 65, 66
7 77 70(2) 70, 73
8 80, 83, 85, 87 80(2), 82, 86, 88
9 91, 93 91, 93, 97(2), 99 97

KQSXMN Thứ Năm 30/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
41
79
81
G.7
774
701
276
G.6
6354
7421
6045
4173
1433
9859
2983
0215
5055
G.5
3860
7285
6916
G.4
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
17998
61705
14702
47549
09570
03201
77375
95878
97984
57653
87306
16809
51906
18619
G.3
60511
31880
74747
05359
54906
75394
G.2
80167
98379
44584
G.1
81965
04751
57543
ĐB
863973
284641
495466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 01(2), 02, 05 06(3), 09
1 11 15, 16, 19
2 21, 28(2)
3 30, 34(2) 33
4 41(2), 45 41, 47, 49 43
5 54 51, 59(2) 53, 55
6 60, 65, 67 66
7 73, 74 70, 73, 75, 79(2) 76, 78
8 80 85 81, 83, 84(2)
9 98 94

Kết Quả SXMN T5 23/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
32
54
16
G.7
279
491
060
G.6
8104
5159
3122
4252
0848
0316
8942
8760
4014
G.5
0233
7018
5686
G.4
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
G.3
91422
14227
27085
35613
15405
53446
G.2
02819
37220
68924
G.1
38186
10544
74348
ĐB
676628
616286
762189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 00, 05
1 19 13, 16, 18, 19 14, 15, 16
2 22(2), 24, 27, 28 20, 22 24
3 32, 33, 35, 36
4 44, 46, 49 44, 48 42, 46, 48
5 59(2) 52(2), 54(2)
6 60(2), 63, 67
7 79 73
8 86 83, 85, 86 82, 86, 89
9 91, 97, 99 97

Kết Quả SXMN Thứ 5 16/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
64
54
43
G.7
550
901
697
G.6
1910
5083
4179
7658
5991
7677
6765
0332
1815
G.5
1416
6421
5810
G.4
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
G.3
91633
17830
82113
81726
86031
81420
G.2
50064
92730
76557
G.1
45165
15283
56131
ĐB
001084
627275
501116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 09 01
1 10, 16 13, 16, 19 10, 11, 15, 16
2 23, 26 21, 22, 26 20(2)
3 30, 33 30, 31 31(2), 32
4 43
5 50 54, 58 57
6 64(2), 65 60, 65, 69
7 74, 79 73, 75, 77
8 83(2), 84 83, 87 85, 87
9 97 91, 96 92, 97

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5 được cập nhật vào lúc 17 giờ 15p mỗi tuần. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5 là gì?

- XSMT thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 5 mở thưởng bởi đài Bình Định ký hiệu là XSBDI, Quảng Bình ký hiệu XSQB, Quảng Trị ký hiệu XSQT.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả xổ sô.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 5 qua các từ khóa: xsmt thu 5 minh ngoc, sxmt thu 5, xs mt thu5, xs mt t5, xsmt t5, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại xổ số miền trung.

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5 có cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Mỗi tờ vé số của Xổ số miền trung cũng giống như XSMN được bán với giá 10.000 VND và mỗi ngày có tất cả 11.565 giải như sau:

- Giải đặc biệt: số lượng 1 giải với mỗi giải trị giá 2.000.000.000 VND ( 2 tỷ đồng)

- Giải nhất: số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì:số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng)

- Giải ba: số lượng 20 giải với mỗi giải trị giá 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: số lượng 70 giải với mỗi giải trị giá 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: số lượng 100 giải với mỗi giải trị giá 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: số lượng 300 giải với mỗi giải trị giá 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: số lượng 1000 giải với mỗi giải trị giá  200.000 VND ( hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: số lượng 10000 giải với mỗi giải trị giá 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: số lượng 45 giải với mỗi giải trị giá 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng)

- Giải phụ đặc biệt: số lượng 9 giải với mỗi giải trị giá 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng )

Cách thức xét các giải này tương tự như các giải của xổ số miền Nam.

Xem thêm:

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6

XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - KQSXT7

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN