Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 15/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
34
63
34
G.7
478
874
279
G.6
1576
7479
2161
3525
0601
0736
6542
1032
5290
G.5
3721
7553
6701
G.4
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
G.3
79900
22396
14782
95662
27754
12420
G.2
59364
21157
29875
G.1
18051
98030
99318
ĐB
831043
186526
374629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00 01, 05, 08 01
1 17 15, 18
2 21 25, 26 20(2), 29
3 34 30, 31, 36 32, 34
4 43 42, 45
5 51, 53 53, 57 54, 56
6 61, 64 62, 63(2)
7 76, 78(2), 79 72, 74 74, 75, 79
8 82, 86, 87 82, 85 80, 85
9 93(2), 96 90

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 08/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
08
99
48
G.7
738
612
052
G.6
9138
3781
2073
8240
3877
3750
1911
4717
3461
G.5
6273
0129
8674
G.4
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
G.3
23047
56472
44547
67309
24076
81978
G.2
98608
13160
64077
G.1
28150
60905
66713
ĐB
110946
025605
167566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 06(2), 08(2) 05(2), 09
1 16 11, 12 11(2), 13, 17
2 23, 29(2) 21, 28
3 38(2)
4 42, 46, 47 40, 41, 47 44, 48
5 50, 51 50 52
6 60(2) 61, 66
7 70, 72, 73(2) 76, 77 74, 75, 76, 77, 78
8 81
9 94, 99 91, 93

Kết Quả XSMN T5 01/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
48
13
84
G.7
371
027
048
G.6
9058
5448
0772
4084
3837
2270
4835
2934
5092
G.5
3652
4487
8524
G.4
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
97095
21524
98958
31812
64080
34310
96504
28051
93260
62645
86369
56176
59018
03659
G.3
21379
47390
70709
79465
75967
05272
G.2
18490
63253
94379
G.1
60233
15970
13479
ĐB
398050
549159
195536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05 04, 09
1 10, 12, 13 18
2 24, 27 24
3 33, 39(2) 37 34, 35, 36
4 48(2) 45, 48
5 50, 52, 56, 58 53, 58, 59 51, 59
6 65 60, 67, 69
7 70, 71(2), 72, 79 70(2) 72, 76, 79(2)
8 80 80, 84, 87 84
9 90(2) 95 92

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 25/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
73
48
30
G.7
653
823
196
G.6
4833
3944
7101
0008
5473
3659
0995
7331
0767
G.5
3820
7013
3815
G.4
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
20488
98545
97417
04021
83124
45038
83825
96970
63105
78962
24949
48059
97880
10872
G.3
70152
90511
77492
30130
07707
92998
G.2
37036
48784
50341
G.1
41009
97154
90363
ĐB
089436
742678
613460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 05, 09 08 05, 07
1 11 13, 17 15
2 20, 22 21, 23, 24, 25
3 33, 36(2) 30, 38 30, 31
4 40, 44 45, 48 41, 49
5 52, 53 54, 59 59
6 62 60, 62, 63, 67
7 73, 74 73, 78 70, 72
8 84, 88 80
9 91, 96 92 95, 96, 98

Kết Quả XSMN Thứ 5 18/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
39
49
87
G.7
139
724
190
G.6
9823
4610
0772
1520
5950
1920
4975
9789
1765
G.5
5050
8828
3606
G.4
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
74069
40125
92730
67924
39838
93736
70974
82194
76002
70167
49388
76490
02125
88154
G.3
76390
16613
22761
29644
78449
98784
G.2
21082
80096
14919
G.1
45605
52020
34468
ĐB
487423
993362
567982
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05 02, 06
1 10, 13, 17 19
2 20, 23(2), 24 20(3), 24(2), 25, 28 25
3 39(2) 30, 36, 38
4 44, 49 49
5 50, 51 50 54
6 61, 62, 69 65, 67, 68
7 72, 78 74 75
8 82 82, 84, 87, 88, 89
9 90, 93, 99 96 90(2), 94

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 11/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
63
64
80
G.7
516
939
453
G.6
9175
5116
2717
1911
1965
1314
2095
2864
4844
G.5
8931
2538
7570
G.4
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
66085
13231
69497
00994
48994
38647
91997
11345
30441
96498
32843
14320
01078
81723
G.3
54361
70423
14794
47156
51224
70899
G.2
84488
31721
38037
G.1
63387
44488
99469
ĐB
461875
934958
056279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05
1 16(2), 17 11, 14
2 23 21 20, 23, 24
3 31(2), 34 31, 38, 39 37
4 45 47 41, 43, 44, 45
5 53 56, 58 53
6 61(2), 63(2) 64, 65 64, 69
7 75(2) 70, 78, 79
8 87, 88 85, 88 80
9 94(3), 97(2) 95, 98, 99

KQXSMN Thứ 5 04/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
95
31
21
G.7
152
519
023
G.6
5941
9173
5656
9139
9205
4740
9514
8226
9027
G.5
6041
1842
1386
G.4
13649
19290
56692
87940
27063
50087
91262
89133
02529
26804
17231
46535
61662
09991
17701
38183
10195
06543
88723
16187
62235
G.3
87778
89631
18773
69133
78556
96094
G.2
72699
21661
96488
G.1
95764
40440
50447
ĐB
521804
411630
053455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 04, 05 01
1 19 14
2 29 21, 23(2), 26, 27
3 31 30, 31(2), 33(2), 35, 39 35
4 40, 41(2), 49 40(2), 42 43, 47
5 52, 56 55, 56
6 62, 63, 64 61, 62
7 73, 78 73
8 87 83, 86, 87, 88
9 90, 92, 95, 99 91 94, 95

KQSXMN Thứ Năm 28/12/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
87
68
00
G.7
076
260
774
G.6
3445
1577
6116
0543
5552
9080
1459
4822
5405
G.5
6801
4146
1910
G.4
56263
34133
21225
02892
18524
97574
41171
28991
56049
07763
10994
51461
26490
70375
21498
98711
85249
73553
16431
64877
05400
G.3
68032
93716
01648
32727
44563
67123
G.2
91881
06706
21747
G.1
70045
01673
11041
ĐB
057647
090154
847442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 06 00(2), 05
1 16(2) 10, 11
2 24, 25 27 22, 23
3 32, 33 31
4 45(2), 47 43, 46, 48, 49 41, 42, 47, 49
5 52, 54 53, 59
6 63 60, 61, 63, 68 63
7 71, 74, 76, 77 73, 75 74, 77
8 81, 87 80
9 92 90, 91, 94 98

Kết Quả SXMN T5 21/12/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
79
14
87
G.7
235
472
966
G.6
4714
5162
4272
3131
8115
6566
4277
3284
3200
G.5
8128
1881
8591
G.4
50529
30899
80469
28624
82334
61345
09445
88327
05602
96296
71578
03268
90976
48241
03732
40659
83345
53178
69911
23552
14342
G.3
17917
56126
37669
30522
71998
04621
G.2
25102
43592
88260
G.1
44098
56615
54718
ĐB
646578
462487
729672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02 02 00
1 14, 17 14, 15(2) 11, 18
2 24, 26, 28, 29 22, 27 21
3 34, 35 31 32
4 45(2) 41 42, 45
5 52, 59
6 62, 69 66, 68, 69 60, 66
7 72, 78, 79 72, 76, 78 72, 77, 78
8 81, 87 84, 87
9 98, 99 92, 96 91, 98

Kết Quả SXMN Thứ 5 14/12/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
76
62
88
G.7
527
342
546
G.6
4281
6335
3326
4557
7555
6750
3895
9487
7133
G.5
1687
5826
8700
G.4
63482
31442
27926
90284
27426
84419
94589
27211
19540
64909
26001
41687
87220
56330
26534
43386
97194
70994
63880
18800
84559
G.3
17503
97388
92348
99445
89603
55399
G.2
79964
65791
49907
G.1
06090
72290
71633
ĐB
389053
337451
058976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03 01, 09 00(2), 03, 07
1 19 11
2 26(3), 27 20, 26
3 35 30 33(2), 34
4 42 40, 42, 45, 48 46
5 53 50, 51, 55, 57 59
6 64 62
7 76 76
8 81, 82, 84, 87, 88, 89 87 80, 86, 87, 88
9 90 90, 91 94(2), 95, 99

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5 được cập nhật vào lúc 17 giờ 15p mỗi tuần. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5 là gì?

- XSMT thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 5 mở thưởng bởi đài Bình Định ký hiệu là XSBDI, Quảng Bình ký hiệu XSQB, Quảng Trị ký hiệu XSQT.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả xổ sô.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 5 qua các từ khóa: xsmt thu 5 minh ngoc, sxmt thu 5, xs mt thu5, xs mt t5, xsmt t5, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại xổ số miền trung.

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần - KQSXT5 có cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Mỗi tờ vé số của Xổ số miền trung cũng giống như XSMN được bán với giá 10.000 VND và mỗi ngày có tất cả 11.565 giải như sau:

- Giải đặc biệt: số lượng 1 giải với mỗi giải trị giá 2.000.000.000 VND ( 2 tỷ đồng)

- Giải nhất: số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì:số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng)

- Giải ba: số lượng 20 giải với mỗi giải trị giá 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: số lượng 70 giải với mỗi giải trị giá 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: số lượng 100 giải với mỗi giải trị giá 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: số lượng 300 giải với mỗi giải trị giá 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: số lượng 1000 giải với mỗi giải trị giá  200.000 VND ( hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: số lượng 10000 giải với mỗi giải trị giá 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: số lượng 45 giải với mỗi giải trị giá 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng)

- Giải phụ đặc biệt: số lượng 9 giải với mỗi giải trị giá 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng )

Cách thức xét các giải này tương tự như các giải của xổ số miền Nam.

Xem thêm:

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6

XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - KQSXT7

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN