Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/09/2023

Đầu 0 00 33 lần 01 35 lần 02 11 lần 03 55 lần 04 29 lần 05 25 lần 06 15 lần 07 20 lần 08 52 lần 09 34 lần
Đầu 1 10 22 lần 11 12 lần 12 6 lần 13 21 lần 14 14 lần 15 14 lần 16 8 lần 17 13 lần 18 25 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 31 lần 21 22 lần 22 7 lần 23 29 lần 24 15 lần 25 22 lần 26 14 lần 27 9 lần 28 28 lần 29 25 lần
Đầu 3 30 57 lần 31 33 lần 32 14 lần 33 49 lần 34 35 lần 35 36 lần 36 23 lần 37 24 lần 38 56 lần 39 42 lần
Đầu 4 40 25 lần 41 27 lần 42 6 lần 43 34 lần 44 24 lần 45 27 lần 46 18 lần 47 18 lần 48 37 lần 49 16 lần
Đầu 5 50 38 lần 51 27 lần 52 10 lần 53 45 lần 54 28 lần 55 24 lần 56 16 lần 57 20 lần 58 53 lần 59 29 lần
Đầu 6 60 41 lần 61 32 lần 62 9 lần 63 41 lần 64 27 lần 65 26 lần 66 17 lần 67 17 lần 68 42 lần 69 28 lần
Đầu 7 70 10 lần 71 4 lần 72 2 lần 73 8 lần 74 3 lần 75 5 lần 76 1 lần 77 3 lần 78 11 lần 79 9 lần
Đầu 8 80 38 lần 81 29 lần 82 10 lần 83 40 lần 84 31 lần 85 20 lần 86 16 lần 87 16 lần 88 39 lần 89 25 lần
Đầu 9 90 53 lần 91 39 lần 92 17 lần 93 56 lần 94 36 lần 95 36 lần 96 19 lần 97 24 lần 98 56 lần 99 41 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 26/09/2023
ĐB 45236
G.1 33099
G.2 92248 85832
G.3 19963 86594 04650
57903 51103 34001
G.4 9605 8174 8695 3932
G.5 1100 9835 6748
3452 5816 9380
G.6 003 883 109
G.7 34 77 84 81
Loto : 36, 99, 48, 32, 63, 94, 50, 03, 03, 01, 05, 74, 95, 32, 00, 35, 48, 52, 16, 80, 03, 83, 09, 34, 77, 84, 81
XSMB , 25/09/2023
ĐB 68779
G.1 71548
G.2 82470 84221
G.3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G.4 9605 6005 9627 8751
G.5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G.6 665 493 022
G.7 83 14 68 77
Loto : 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
XSMB , 24/09/2023
ĐB 62778
G.1 20839
G.2 29228 65528
G.3 22314 73466 17819
70905 97087 67176
G.4 8299 1202 0788 8971
G.5 5759 0216 3733
2360 8984 1505
G.6 067 617 701
G.7 40 44 30 51
Loto : 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
XSMB , 23/09/2023
ĐB 76922
G.1 99878
G.2 60050 42231
G.3 70197 24029 17888
42024 71288 33727
G.4 5488 9596 2292 3714
G.5 9571 7953 2680
0653 6341 3334
G.6 075 832 375
G.7 92 42 40 10
Loto : 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10