Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 30/03/2023

Đầu 0 00 6 lần 01 21 lần 02 23 lần 03 30 lần 04 33 lần 05 15 lần 06 37 lần 07 9 lần 08 31 lần 09 19 lần
Đầu 1 10 19 lần 11 34 lần 12 37 lần 13 56 lần 14 69 lần 15 27 lần 16 61 lần 17 22 lần 18 52 lần 19 62 lần
Đầu 2 20 10 lần 21 35 lần 22 25 lần 23 34 lần 24 40 lần 25 26 lần 26 38 lần 27 20 lần 28 40 lần 29 44 lần
Đầu 3 30 14 lần 31 29 lần 32 27 lần 33 43 lần 34 53 lần 35 25 lần 36 38 lần 37 21 lần 38 45 lần 39 38 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 28 lần 42 22 lần 43 40 lần 44 39 lần 45 17 lần 46 31 lần 47 16 lần 48 33 lần 49 34 lần
Đầu 5 50 8 lần 51 14 lần 52 13 lần 53 27 lần 54 19 lần 55 9 lần 56 22 lần 57 10 lần 58 20 lần 59 24 lần
Đầu 6 60 15 lần 61 39 lần 62 24 lần 63 38 lần 64 50 lần 65 28 lần 66 39 lần 67 25 lần 68 39 lần 69 51 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 7 lần 72 11 lần 73 12 lần 74 13 lần 75 8 lần 76 11 lần 77 2 lần 78 11 lần 79 13 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 25 lần 82 17 lần 83 38 lần 84 45 lần 85 12 lần 86 27 lần 87 20 lần 88 29 lần 89 31 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 24 lần 92 17 lần 93 29 lần 94 32 lần 95 13 lần 96 22 lần 97 14 lần 98 32 lần 99 31 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 30/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 5, 30/03/2023
ĐB 11504
G.1 13132
G.2 43820 11937
G.3 91023 02686 33623
25816 44645 58918
G.4 9812 8664 1685 4375
G.5 6194 6939 9829
3640 4213 8870
G.6 374 236 642
G.7 17 95 41 89
Loto : 04, 32, 20, 37, 23, 86, 23, 16, 45, 18, 12, 64, 85, 75, 94, 39, 29, 40, 13, 70, 74, 36, 42, 17, 95, 41, 89
XSMB Thứ 4, 29/03/2023
ĐB 86367
G.1 69313
G.2 57644 99117
G.3 57068 01410 71666
59756 37373 20474
G.4 6395 5291 5632 3556
G.5 2533 5880 4616
8998 7741 1916
G.6 961 316 203
G.7 60 85 39 71
Loto : 67, 13, 44, 17, 68, 10, 66, 56, 73, 74, 95, 91, 32, 56, 33, 80, 16, 98, 41, 16, 61, 16, 03, 60, 85, 39, 71
XSMB Thứ 3, 28/03/2023
ĐB 66228
G.1 20468
G.2 52302 81938
G.3 80052 98632 60778
43904 23666 29291
G.4 9299 7599 3882 4937
G.5 8481 5974 4117
4744 3181 7043
G.6 520 126 567
G.7 30 22 92 01
Loto : 28, 68, 02, 38, 52, 32, 78, 04, 66, 91, 99, 99, 82, 37, 81, 74, 17, 44, 81, 43, 20, 26, 67, 30, 22, 92, 01
XSMB Thứ 2, 27/03/2023
ĐB 83230
G.1 27431
G.2 64284 25717
G.3 00542 39074 03807
48505 81972 52585
G.4 3688 5158 4819 5996
G.5 1953 7838 0600
4430 1433 9408
G.6 989 736 316
G.7 91 85 30 55
Loto : 30, 31, 84, 17, 42, 74, 07, 05, 72, 85, 88, 58, 19, 96, 53, 38, 00, 30, 33, 08, 89, 36, 16, 91, 85, 30, 55