Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 33 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/07/2024

Đầu 0 00 30 lần 01 20 lần 02 31 lần 03 37 lần 04 24 lần 05 30 lần 06 40 lần 07 15 lần 08 37 lần 09 31 lần
Đầu 1 10 13 lần 11 7 lần 12 10 lần 13 17 lần 14 11 lần 15 10 lần 16 12 lần 17 10 lần 18 11 lần 19 14 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 12 lần 22 11 lần 23 16 lần 24 12 lần 25 7 lần 26 23 lần 27 5 lần 28 12 lần 29 10 lần
Đầu 3 30 31 lần 31 16 lần 32 24 lần 33 29 lần 34 32 lần 35 27 lần 36 42 lần 37 19 lần 38 25 lần 39 22 lần
Đầu 4 40 10 lần 41 9 lần 42 13 lần 43 19 lần 44 8 lần 45 9 lần 46 19 lần 47 9 lần 48 15 lần 49 14 lần
Đầu 5 50 32 lần 51 16 lần 52 21 lần 53 36 lần 54 23 lần 55 24 lần 56 33 lần 57 16 lần 58 30 lần 59 26 lần
Đầu 6 60 34 lần 61 22 lần 62 29 lần 63 48 lần 64 31 lần 65 28 lần 66 37 lần 67 18 lần 68 40 lần 69 30 lần
Đầu 7 70 17 lần 71 12 lần 72 12 lần 73 21 lần 74 17 lần 75 14 lần 76 23 lần 77 5 lần 78 15 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 13 lần 81 10 lần 82 19 lần 83 24 lần 84 16 lần 85 9 lần 86 31 lần 87 9 lần 88 16 lần 89 20 lần
Đầu 9 90 38 lần 91 28 lần 92 30 lần 93 50 lần 94 34 lần 95 23 lần 96 51 lần 97 21 lần 98 49 lần 99 28 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 4, 24/07/2024
ĐB 96455
G.1 89697
G.2 36379 09332
G.3 60936 13546 50885
40173 78030 91900
G.4 2276 4811 5226 3349
G.5 8980 4510 4376
8659 5372 6414
G.6 383 263 489
G.7 80 92 66 18
Loto : 55, 97, 79, 32, 36, 46, 85, 73, 30, 00, 76, 11, 26, 49, 80, 10, 76, 59, 72, 14, 83, 63, 89, 80, 92, 66, 18
XSMB Thứ 3, 23/07/2024
ĐB 27364
G.1 85221
G.2 58789 29728
G.3 94591 25572 45486
38637 33134 77273
G.4 4241 7474 7744 3206
G.5 6520 6525 6540
6735 7199 3332
G.6 642 239 625
G.7 63 56 55 66
Loto : 64, 21, 89, 28, 91, 72, 86, 37, 34, 73, 41, 74, 44, 06, 20, 25, 40, 35, 99, 32, 42, 39, 25, 63, 56, 55, 66
XSMB Thứ 2, 22/07/2024
ĐB 15296
G.1 58122
G.2 60799 62033
G.3 15633 64138 08436
38621 63529 06321
G.4 6873 7712 0316 8598
G.5 0223 7765 6786
8202 9208 5748
G.6 423 428 102
G.7 54 11 44 13
Loto : 96, 22, 99, 33, 33, 38, 36, 21, 29, 21, 73, 12, 16, 98, 23, 65, 86, 02, 08, 48, 23, 28, 02, 54, 11, 44, 13
XSMB Chủ Nhật, 21/07/2024
ĐB 10190
G.1 86296
G.2 33206 00021
G.3 06696 79454 42036
15122 23654 78466
G.4 8027 5292 6605 9745
G.5 6881 2232 1351
6073 6580 3976
G.6 592 230 142
G.7 07 89 21 96
Loto : 90, 96, 06, 21, 96, 54, 36, 22, 54, 66, 27, 92, 05, 45, 81, 32, 51, 73, 80, 76, 92, 30, 42, 07, 89, 21, 96