Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/02/2024

Đầu 0 00 34 lần 01 28 lần 02 33 lần 03 24 lần 04 18 lần 05 23 lần 06 27 lần 07 40 lần 08 31 lần 09 21 lần
Đầu 1 10 30 lần 11 22 lần 12 16 lần 13 12 lần 14 9 lần 15 10 lần 16 15 lần 17 21 lần 18 25 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 39 lần 21 21 lần 22 19 lần 23 28 lần 24 8 lần 25 18 lần 26 27 lần 27 21 lần 28 33 lần 29 20 lần
Đầu 3 30 59 lần 31 45 lần 32 35 lần 33 43 lần 34 18 lần 35 30 lần 36 41 lần 37 46 lần 38 47 lần 39 38 lần
Đầu 4 40 22 lần 41 14 lần 42 24 lần 43 34 lần 44 11 lần 45 30 lần 46 29 lần 47 33 lần 48 23 lần 49 24 lần
Đầu 5 50 31 lần 51 15 lần 52 26 lần 53 30 lần 54 17 lần 55 20 lần 56 21 lần 57 27 lần 58 31 lần 59 23 lần
Đầu 6 60 25 lần 61 17 lần 62 18 lần 63 22 lần 64 12 lần 65 22 lần 66 13 lần 67 25 lần 68 26 lần 69 22 lần
Đầu 7 70 54 lần 71 36 lần 72 30 lần 73 45 lần 74 27 lần 75 33 lần 76 36 lần 77 36 lần 78 45 lần 79 33 lần
Đầu 8 80 19 lần 81 22 lần 82 15 lần 83 19 lần 84 7 lần 85 10 lần 86 19 lần 87 25 lần 88 22 lần 89 17 lần
Đầu 9 90 21 lần 91 21 lần 92 11 lần 93 20 lần 94 10 lần 95 13 lần 96 17 lần 97 23 lần 98 24 lần 99 19 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/02/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 20/02/2024
ĐB 57406
G.1 97758
G.2 37216 24939
G.3 30032 78750 31430
43822 43341 22605
G.4 7939 8580 7131 0783
G.5 0866 9656 7260
4515 7573 3621
G.6 592 419 079
G.7 68 18 78 00
Loto : 06, 58, 16, 39, 32, 50, 30, 22, 41, 05, 39, 80, 31, 83, 66, 56, 60, 15, 73, 21, 92, 19, 79, 68, 18, 78, 00
XSMB Thứ 2, 19/02/2024
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582
01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858
8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66
Loto : 01, 95, 19, 42, 59, 60, 82, 53, 02, 59, 40, 20, 24, 70, 57, 15, 58, 44, 59, 24, 54, 31, 82, 64, 85, 24, 66
XSMB Chủ Nhật, 18/02/2024
ĐB 39903
G.1 64007
G.2 94691 49556
G.3 47851 91743 87428
63645 97610 97288
G.4 0270 5179 3109 4524
G.5 3849 9190 0418
6950 1098 3962
G.6 093 429 132
G.7 56 97 14 64
Loto : 03, 07, 91, 56, 51, 43, 28, 45, 10, 88, 70, 79, 09, 24, 49, 90, 18, 50, 98, 62, 93, 29, 32, 56, 97, 14, 64
XSMB Thứ 7, 17/02/2024
ĐB 58294
G.1 03133
G.2 84216 14018
G.3 87942 42677 33889
80351 42249 29632
G.4 4666 5495 8905 6655
G.5 5821 1407 8445
7612 9721 1589
G.6 062 725 757
G.7 73 92 62 67
Loto : 94, 33, 16, 18, 42, 77, 89, 51, 49, 32, 66, 95, 05, 55, 21, 07, 45, 12, 21, 89, 62, 25, 57, 73, 92, 62, 67