Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/07/2024 Thứ 4 G36 7
17/07/2024 Thứ 4 G41 2
15/07/2024 Thứ 2 G61 4
11/07/2024 Thứ 5 G53 1
10/07/2024 Thứ 4 G56 3
07/07/2024 Chủ nhật G43 2
05/07/2024 Thứ 6 G71 6
29/06/2024 Thứ 7 G71 4
25/06/2024 Thứ 3 G33, G54 1

Hướng dẫn sử dụng