Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22/04/2024 Thứ 2 G21 5
17/04/2024 Thứ 4 G54 2
15/04/2024 Thứ 2 G63 1
14/04/2024 Chủ nhật G44 7
07/04/2024 Chủ nhật G11 9
29/03/2024 Thứ 6 G21 1
28/03/2024 Thứ 5 G61 1

Hướng dẫn sử dụng