Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 21/09/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
14
85
43
G.7
021
223
846
G.6
4558
1489
4136
2028
4914
0808
3854
3592
2547
G.5
7684
4716
2007
G.4
55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540
04195
94167
71045
51399
99847
44816
49183
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
G.3
94656
12668
49253
79652
45468
83087
G.2
59095
76573
32563
G.1
78766
42320
67624
ĐB
440134
677858
074808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 08 02, 07, 08
1 14 14, 16(2)
2 21, 25 20, 23, 28 24
3 31, 34, 36 34, 36
4 40 45, 47 43, 45, 46, 47
5 55, 56, 58 52, 53, 58 54
6 66, 68 67 63, 68, 69
7 75 73
8 83, 84, 89 83, 85 84, 87
9 95 95, 99 92, 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 14/09/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
97
42
63
G.7
134
670
248
G.6
2074
7546
6206
5638
2832
4789
3325
1776
4753
G.5
5321
3027
8503
G.4
24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917
53250
14964
45114
80454
58744
67565
53775
97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374
G.3
11385
18593
45243
22686
26556
66942
G.2
44057
89327
90605
G.1
55452
65734
53030
ĐB
751294
682586
611910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 06 03, 05, 06
1 15, 17 14 10
2 21, 29 27(2) 25
3 32, 34, 35 32, 34, 38 30, 39
4 46 42, 43, 44 42, 43, 48
5 52, 56, 57 50, 54 50, 53, 56
6 64, 65 62, 63
7 74 70, 75 74, 76(2)
8 85 86(2), 89
9 93, 94, 97

Kết Quả XSMN T5 07/09/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
13
49
12
G.7
168
555
623
G.6
8544
1180
7083
7388
4400
4958
2275
5042
2375
G.5
8392
8672
5923
G.4
89825
61096
68710
83014
17777
09061
72903
37748
13615
44949
29809
01960
37418
17084
00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269
G.3
24769
96566
67520
95395
31611
06920
G.2
14981
23165
46177
G.1
02681
67025
08409
ĐB
409565
155842
754626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03 00, 09 09
1 10, 13, 14 15, 18 11, 12, 14, 16
2 25 20, 25 20, 23(2), 26
3
4 44 42, 48, 49(2) 40, 42
5 55, 58 54
6 61, 65, 66, 68, 69 60, 65 69
7 77 72 75(2), 76, 77
8 80, 81(2), 83 84, 88 86
9 92, 96 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 31/08/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
93
93
36
G.7
651
030
288
G.6
6531
4719
4793
4916
7768
2098
7171
2934
2104
G.5
9813
9457
5450
G.4
66815
30995
51951
10526
99304
85228
86623
27708
96231
05772
23499
19225
63044
99095
46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200
G.3
15431
05232
85074
78636
39685
91297
G.2
57832
75497
91986
G.1
99337
36825
41617
ĐB
590574
278652
262998
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 08 00(2), 04
1 13, 15, 19 16 17
2 23, 26, 28 25(2) 21
3 31(2), 32(2), 37 30, 31, 36 31, 34, 36
4 44
5 51(2) 52, 57 50
6 68 67
7 74 72, 74 71
8 83, 85, 86(2), 88
9 93(2), 95 93, 95, 97, 98, 99 97, 98

Kết Quả XSMN Thứ 5 24/08/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
98
02
17
G.7
864
031
835
G.6
9797
2579
2433
2077
2707
9013
7774
6275
6058
G.5
2767
2595
6424
G.4
76786
20165
29084
96573
18525
86640
12962
92762
41013
62962
65364
43410
98244
65563
11542
29072
75031
75783
82222
41029
82848
G.3
89802
91620
28624
81491
09130
02204
G.2
13753
62777
16275
G.1
23227
78586
43734
ĐB
054219
585453
839816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02 02, 07 04
1 19 10, 13(2) 16, 17
2 20, 25, 27 24 22, 24, 29
3 33 31 30, 31, 34, 35
4 40 44 42, 48
5 53 53 58
6 62, 64, 65, 67 62(2), 63, 64
7 73, 79 77(2) 72, 74, 75(2)
8 84, 86 86 83
9 97, 98 91, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 17/08/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
83
04
01
G.7
713
754
839
G.6
9721
2159
8447
3007
0395
6375
9023
9150
9751
G.5
6196
7126
1365
G.4
38187
84447
39616
47735
90753
74607
52909
33261
33083
05622
23491
37814
22794
67199
05656
68950
88376
83749
25576
56785
22591
G.3
14568
75877
23003
29421
38411
49017
G.2
89451
59147
90983
G.1
66355
12792
04829
ĐB
872800
247919
780444
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 07, 09 03, 04, 07 01
1 13, 16 14, 19 11, 17
2 21 21, 22, 26 23, 29
3 35 39
4 47(2) 47 44, 49
5 51, 53, 55, 59 54 50(2), 51, 56
6 68 61 65
7 77 75 76(2)
8 83, 87 83 83, 85
9 96 91, 92, 94, 95, 99 91

KQXSMN Thứ 5 10/08/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
63
66
18
G.7
291
036
644
G.6
8176
9995
9721
2128
0615
6925
3411
0285
6775
G.5
6260
7440
8636
G.4
81593
05856
10390
74153
20188
50451
92074
60286
78672
32711
28512
67578
63803
04075
83679
20204
34007
64559
23964
64802
41176
G.3
41965
43891
70660
96752
99533
49942
G.2
79942
66835
32734
G.1
83421
02130
41600
ĐB
142953
288563
948282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03 00, 02, 04, 07
1 11, 12, 15 11, 18
2 21(2) 25, 28
3 30, 35, 36 33, 34, 36
4 42 40 42, 44
5 51, 53(2), 56 52 59
6 60, 63, 65 60, 63, 66 64
7 74, 76 72, 75, 78 75, 76, 79
8 88 86 82, 85
9 90, 91(2), 93, 95

KQSXMN Thứ Năm 03/08/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
95
04
92
G.7
391
973
212
G.6
7735
0263
8765
6152
3395
2041
4255
4591
9151
G.5
0133
0532
3943
G.4
45660
28867
88806
29667
14986
46361
62160
37897
75470
74109
48838
38522
83702
19808
66738
14363
12166
64235
35754
40498
45285
G.3
36991
76826
17838
65760
47558
70191
G.2
14921
22802
19932
G.1
71242
31131
65470
ĐB
188454
465407
169467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06 02(2), 04, 07, 08, 09
1 12
2 21, 26 22
3 33, 35 31, 32, 38(2) 32, 35, 38
4 42 41 43
5 54 52 51, 54, 55, 58
6 60(2), 61, 63, 65, 67(2) 60 63, 66, 67
7 70, 73 70
8 86 85
9 91(2), 95 95, 97 91(2), 92, 98

Kết Quả SXMN T5 27/07/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
91
79
21
G.7
662
658
471
G.6
6188
2071
0536
8401
9788
0574
8095
1118
0566
G.5
3175
0950
4422
G.4
19559
23975
30530
22099
13083
00633
49157
72364
13949
52014
81731
84937
28746
07809
21974
77547
00767
30522
15702
87400
82777
G.3
04149
08881
01408
70139
37355
19602
G.2
73084
22050
04513
G.1
08015
38215
55531
ĐB
108873
868737
067494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 08, 09 00, 02(2)
1 15 14, 15 13, 18
2 21, 22(2)
3 30, 33, 36 31, 37(2), 39 31
4 49 46, 49 47
5 57, 59 50(2), 58 55
6 62 64 66, 67
7 71, 73, 75(2) 74, 79 71, 74, 77
8 81, 83, 84, 88 88
9 91, 99 94, 95

Kết Quả SXMN Thứ 5 20/07/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
70
46
12
G.7
305
192
002
G.6
7035
1659
8973
3372
0434
4851
0660
7892
6777
G.5
8516
4579
4657
G.4
89114
94122
42047
27898
15532
19557
12941
39766
27835
35222
64206
86187
22930
34777
24166
19696
48437
07063
29132
16314
98430
G.3
12946
17807
05054
16082
59053
73566
G.2
22682
08813
66302
G.1
91695
30427
02539
ĐB
094515
678708
413940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05, 07 06, 08 02(2)
1 14, 15, 16 13 12, 14
2 22 22, 27
3 32, 35 30, 34, 35 30, 32, 37, 39
4 41, 46, 47 46 40
5 57, 59 51, 54 53, 57
6 66 60, 63, 66(2)
7 70, 73 72, 77, 79 77
8 82 82, 87
9 95, 98 92 92, 96

XSMN Thứ 5, Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, SXMN Thu 5, KQXSMN Thu 5 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu nam, xs mn t5 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN Thu 5 là gì?

- Xổ số miền nam thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 5 mở thưởng bởi đài Xổ số An Giang, đài xổ số tây ninh và nhà đài xổ số bình thuận

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả kết quả sổ xố của trang bvom.com

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 5 qua các từ khóa: xsmn thu 5 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 5, kqxsmn thu 5, xsmnthu5, xsmn t5, kqxs thu 5, xsthu5 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại Xo so mien Nam đầy đủ và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần