Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần 26/09/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
41
95
87
G.7
801
444
353
G.6
9948
9918
7355
5698
8378
9505
4668
0810
2536
G.5
7523
2385
2520
G.4
66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540
20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
G.3
17663
56411
70234
71277
09474
61585
G.2
91324
04751
95690
G.1
34188
99090
54345
ĐB
587503
991040
924731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01(2), 03 05 00
1 11, 17, 18 10
2 21, 23, 24 20, 26
3 32, 34 31, 36
4 40, 41, 48(2) 40, 44 45
5 55 51, 59 53(2)
6 60, 63 61, 68
7 77, 78(2) 74
8 88 81, 85 80, 85(2), 87
9 97 90(2), 91, 93, 95, 98 90, 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Tuần Rồi 19/09/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
28
22
81
G.7
448
095
326
G.6
0463
8767
7795
3446
1395
5410
1485
7389
6655
G.5
4379
2355
3611
G.4
35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175
85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219
71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537
G.3
63076
58587
67947
34149
37849
31623
G.2
45514
76547
90675
G.1
86622
98999
73702
ĐB
533694
159659
152594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 02
1 14 10, 19 11(2)
2 22, 28 22, 23 23, 26
3 33, 37, 39
4 48 46, 47(2), 49 46, 49
5 55, 59 55
6 63, 67 66, 69
7 75, 76, 79 72, 77 75
8 82, 83, 87 81, 85, 87, 89
9 90, 93, 94, 95, 96 93, 95(2), 99 94, 95

Kết Quả XSMN T3 12/09/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
49
36
77
G.7
963
010
822
G.6
4939
3570
0450
0612
6142
1828
1905
8876
1926
G.5
5809
6275
1819
G.4
07165
58023
44403
61975
09162
54973
01533
09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326
52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636
G.3
98049
78920
08005
74473
81639
50061
G.2
96757
74461
85534
G.1
78243
26632
34416
ĐB
979704
427281
928032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 04, 09 05 05, 09
1 10, 12 10, 16, 19
2 20, 23 26, 28(2) 22, 26
3 33, 39 31, 32, 34, 36 32, 34, 36, 39
4 43, 49(2) 42
5 50, 57 51, 52
6 62, 63, 65 61 61
7 70, 73, 75 73, 75, 78 70, 76, 77(2)
8 81
9 92, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 05/09/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
22
81
52
G.7
248
689
738
G.6
1442
9171
1445
3482
0318
3166
7384
3855
5427
G.5
4568
9930
1441
G.4
87022
02255
25435
87388
18731
61404
33194
07459
43511
88210
65839
30973
50513
77544
82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902
G.3
68332
34987
71575
01975
46140
56060
G.2
17716
46758
06195
G.1
81937
78667
12599
ĐB
015238
503609
743578
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 09 02
1 16 10, 11, 13, 18 12
2 22(2) 27
3 31, 32, 35, 37, 38 30, 39 38
4 42, 45, 48 44 40, 41, 46
5 55 58, 59 52, 55
6 68 66, 67 60, 69
7 71 73, 75(2) 78
8 87, 88 81, 82, 89 80, 83, 84
9 94 94, 95, 99

Kết Quả XSMN Thứ 3 29/08/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
42
22
71
G.7
256
427
928
G.6
1177
9094
1910
5903
0735
8210
8487
4631
4929
G.5
8832
7848
4626
G.4
02853
85327
05781
78241
33041
40712
46751
20425
40153
37516
04284
30288
26361
58593
62917
04794
20582
41601
35311
96606
36219
G.3
16351
85012
66600
58448
71757
71162
G.2
74958
11450
37064
G.1
57799
73178
26514
ĐB
813372
441763
834067
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 03 01, 06
1 10, 12(2) 10, 16 11, 14, 17, 19
2 27 22, 25, 27 26, 28, 29
3 32 35 31
4 41(2), 42 48(2)
5 51(2), 53, 56, 58 50, 53 57
6 61, 63 62, 64, 67
7 72, 77 78 71
8 81 84, 88 82, 87
9 94, 99 93 94

Xổ Số Miền Nam Thứ 3 22/08/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
56
60
52
G.7
668
708
070
G.6
6866
7516
6531
8452
1932
6929
5341
8477
0815
G.5
7849
9325
3277
G.4
63476
04966
83847
80525
90366
11050
03591
69100
54702
95258
34435
75866
28346
11206
53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600
G.3
70394
81491
68977
21425
57587
66193
G.2
83037
08517
80383
G.1
17505
59908
40579
ĐB
814567
491990
510799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 00, 02, 06, 08(2) 00, 05
1 16 17 15
2 25 25(2), 29 26
3 31, 37 32, 35 32, 38
4 47, 49 46 41
5 50, 56 52, 58 52
6 66(3), 67, 68 60, 66
7 76 77 70, 72, 77(2), 79
8 80, 83, 87
9 91(2), 94 90 93, 99

KQXSMN Thứ 3 15/08/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
73
28
10
G.7
935
461
165
G.6
0342
8770
9748
0134
2085
9267
1642
3300
3557
G.5
3422
4610
4709
G.4
00427
79560
70391
41045
09764
32366
09361
14160
20345
23674
73797
66107
60575
38560
07093
92016
45119
12134
31157
15896
69872
G.3
63245
71058
70413
28746
39800
27021
G.2
78166
51709
65029
G.1
16312
90008
63882
ĐB
247444
462922
057817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 08, 09 00(2), 09
1 12 10, 13 10, 16, 17, 19
2 22, 27 22, 28 21, 29
3 35 34 34
4 42, 44, 45(2), 48 45, 46 42
5 58 57(2)
6 60, 61, 64, 66(2) 60(2), 61, 67 65
7 70, 73 74, 75 72
8 85 82
9 91 97 93, 96

KQSXMN Thứ Ba 08/08/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
15
07
27
G.7
536
770
284
G.6
1087
9835
4996
2120
8831
7899
3399
1009
7830
G.5
7552
4836
2726
G.4
46782
32863
73605
56740
24526
33867
39067
92747
04108
16228
79113
97477
99089
33414
35472
67178
80087
57913
85089
15955
18668
G.3
83556
08430
99714
48895
74254
72414
G.2
95354
31940
72648
G.1
98884
62721
09096
ĐB
533293
367542
846176
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 07, 08 09
1 15 13, 14(2) 13, 14
2 26 20, 21, 28 26, 27
3 30, 35, 36 31, 36 30
4 40 40, 42, 47 48
5 52, 54, 56 54, 55
6 63, 67(2) 68
7 70, 77 72, 76, 78
8 82, 84, 87 89 84, 87, 89
9 93, 96 95, 99 96, 99

Kết Quả SXMN T3 01/08/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
23
97
92
G.7
591
047
757
G.6
8488
1884
7686
3876
6579
8107
0287
8517
4115
G.5
5471
0591
3097
G.4
76138
30978
10789
91384
03150
62532
77469
06056
44831
83325
66613
81414
84157
60356
72706
63828
16668
02197
56222
75739
64505
G.3
54487
90565
79640
56657
02921
23201
G.2
61539
29630
15314
G.1
54552
64001
01663
ĐB
062915
147881
309297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 01, 05, 06
1 15 13, 14 14, 15, 17
2 23 25 21, 22, 28
3 32, 38, 39 30, 31 39
4 40, 47
5 50, 52 56(2), 57(2) 57
6 65, 69 63, 68
7 71, 78 76, 79
8 84(2), 86, 87, 88, 89 81 87
9 91 91, 97 92, 97(3)

Kết Quả SXMN Thứ 3 25/07/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
19
66
97
G.7
392
822
077
G.6
4722
2188
4930
9661
9253
9726
1368
8242
1868
G.5
5660
1408
6350
G.4
60493
05832
93101
46450
91769
15410
34105
22514
74348
56780
30424
29644
17176
91108
67972
98136
84245
71001
26509
78292
53568
G.3
35701
15321
86035
22297
79480
08509
G.2
99870
78418
80476
G.1
65553
06614
50261
ĐB
690165
859109
812484
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01(2), 05 08(2), 09 01, 09(2)
1 10, 19 14(2), 18
2 21, 22 22, 24, 26
3 30, 32 35 36
4 44, 48 42, 45
5 50, 53 53 50
6 60, 65, 69 61, 66 61, 68(3)
7 70 76 72, 76, 77
8 88 80 80, 84
9 92, 93 97 92, 97

XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, SXMN Thu 3, KQXSMN Thu 3 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu ba, xs mn t3 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần - KQXSMN Thu 3 là gì?

- Xổ số miền nam thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ BA mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 3 mở thưởng bởi đài Vũng Tàu ký hiệu là XSVT, Bến Tre ký hiệu XSBTR, Bạc Liêu ký hiệu XSBL.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần được bvom.com cập nhật chính xác 100% tại Ket qua Xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 3 qua các từ khóa: xsmn thu 3 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 3, kqxsmn thu 3, xsmnthu3, xsmn t3, kqxs thu 3, xsthu3 ... xem xổ số thứ ba hàng tuần

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại SXMN cực kỳ uy tín, xem tiếp theo tại xổ số miền nam thứ TƯ

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần