Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần 20/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
48
83
79
G.7
607
152
592
G.6
4624
6977
6210
4236
8770
8850
9723
7108
2985
G.5
4425
6350
0830
G.4
40586
66957
86503
01607
89913
75771
46610
34936
88822
33940
51796
07817
24713
35251
24329
25925
34051
80643
08738
36133
52048
G.3
85424
17281
00475
69680
24240
14867
G.2
85007
30942
83332
G.1
45021
84439
41891
ĐB
576381
043811
812901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07(3) 01, 08
1 10(2), 13 11, 13, 17
2 21, 24(2), 25 22 23, 25, 29
3 36(2), 39 30, 32, 33, 38
4 48 40, 42 40, 43, 48
5 57 50(2), 51, 52 51
6 67
7 71, 77 70, 75 79
8 81(2), 86 80, 83 85
9 96 91, 92

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Tuần Rồi 13/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
44
35
08
G.7
750
105
599
G.6
0487
9337
7864
4298
3314
8782
1524
0981
6545
G.5
2457
3597
9223
G.4
30276
51465
78706
61807
58205
07918
69408
62715
85538
96128
47754
94931
93404
83287
04210
51941
57585
82087
43609
92057
49668
G.3
06428
73201
63072
51741
23871
70014
G.2
38517
03783
21134
G.1
01984
75353
18009
ĐB
702041
824700
789605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 05, 06, 07, 08 00, 04, 05 05, 08, 09(2)
1 17, 18 14, 15 10, 14
2 28 28 23, 24
3 37 31, 35, 38 34
4 41, 44 41 41, 45
5 50, 57 53, 54 57
6 64, 65 68
7 76 72 71
8 84, 87 82, 83, 87 81, 85, 87
9 97, 98 99

Kết Quả XSMN T3 06/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
04
50
52
G.7
870
167
320
G.6
9563
7502
3902
5850
4922
7198
0392
3837
3827
G.5
4916
5548
3019
G.4
62693
80051
93027
64833
77416
01916
63646
52523
48634
74813
10458
37627
97436
07009
23101
13784
50875
30880
97741
62050
99364
G.3
62499
62517
69809
82524
81495
46248
G.2
70268
07123
25880
G.1
13814
11250
79602
ĐB
602776
586275
710368
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02(2), 04 09(2) 01, 02
1 14, 16(3), 17 13 19
2 27 22, 23(2), 24, 27 20, 27
3 33 34, 36 37
4 46 48 41, 48
5 51 50(3), 58 50, 52
6 63, 68 67 64, 68
7 70, 76 75 75
8 80(2), 84
9 93, 99 98 92, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 30/01/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
15
71
40
G.7
874
701
405
G.6
4820
6778
4020
0219
6711
7026
7223
4406
3850
G.5
3012
3355
3957
G.4
14340
89112
48866
96406
43238
42737
38576
57102
90930
08867
30112
70179
19617
77453
50826
41078
96209
65883
89598
95263
15758
G.3
05554
59344
85817
32664
27714
18579
G.2
30232
84959
35199
G.1
32766
16321
82090
ĐB
857772
016148
758755
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06 01, 02 05, 06, 09
1 12(2), 15 11, 12, 17(2), 19 14
2 20(2) 21, 26 23, 26
3 32, 37, 38 30
4 40, 44 48 40
5 54 53, 55, 59 50, 55, 57, 58
6 66(2) 64, 67 63
7 72, 74, 76, 78 71, 79 78, 79
8 83
9 90, 98, 99

Kết Quả XSMN Thứ 3 23/01/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
52
44
20
G.7
321
325
865
G.6
3774
4396
4444
6173
3224
6219
8290
1626
9647
G.5
9523
8444
2942
G.4
56031
41372
09849
06380
61134
62661
43504
36232
37076
40485
66020
84507
79462
04379
43362
80045
33540
82444
61700
71807
62677
G.3
41565
94414
69792
08910
96883
48044
G.2
11724
48333
98435
G.1
96293
36704
50555
ĐB
453883
048805
044138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 04, 05, 07 00, 07
1 14 10, 19
2 21, 23, 24 20, 24, 25 20, 26
3 31, 34 32, 33 35, 38
4 44, 49 44(2) 40, 42, 44(2), 45, 47
5 52 55
6 61, 65 62 62, 65
7 72, 74 73, 76, 79 77
8 80, 83 85 83
9 93, 96 92 90

Xổ Số Miền Nam Thứ 3 16/01/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
17
51
03
G.7
877
509
230
G.6
7439
5062
6848
3737
6448
2442
7898
5290
3789
G.5
5342
1174
2784
G.4
41350
58948
07245
95281
60356
70482
81766
96628
45760
55666
40687
33905
07186
22822
44158
73264
89432
49699
15368
00737
64491
G.3
18931
58468
44491
64073
19853
07037
G.2
77660
85579
31443
G.1
08667
50136
82310
ĐB
495964
178579
432494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 09 03
1 17 10
2 22, 28
3 31, 39 36, 37 30, 32, 37(2)
4 42, 45, 48(2) 42, 48 43
5 50, 56 51 53, 58
6 60, 62, 64, 66, 67, 68 60, 66 64, 68
7 77 73, 74, 79(2)
8 81, 82 86, 87 84, 89
9 91 90, 91, 94, 98, 99

KQXSMN Thứ 3 09/01/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
22
44
94
G.7
968
046
254
G.6
6137
0904
9776
5927
0188
4116
0692
0820
0834
G.5
6010
2706
2481
G.4
57094
15660
38266
53228
10120
06810
78642
98278
48766
47909
36136
95680
17099
79181
00296
43056
46713
19587
27212
35473
15830
G.3
40391
96901
62759
34221
07107
83628
G.2
99978
75359
23626
G.1
56181
33967
40554
ĐB
754864
411383
799733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 06, 09 07
1 10(2) 16 12, 13
2 20, 22, 28 21, 27 20, 26, 28
3 37 36 30, 33, 34
4 42 44, 46
5 59(2) 54(2), 56
6 60, 64, 66, 68 66, 67
7 76, 78 78 73
8 81 80, 81, 83, 88 81, 87
9 91, 94 99 92, 94, 96

KQSXMN Thứ Ba 02/01/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
71
52
48
G.7
559
857
372
G.6
9610
4454
2544
8889
9775
5508
2163
0216
2346
G.5
9811
3078
0670
G.4
10865
94179
57226
63063
47461
06888
42128
01184
07196
02194
09071
80262
18228
38427
07180
69467
63925
62453
13168
96964
03851
G.3
53374
97041
28762
06463
72841
80783
G.2
52826
80952
81804
G.1
14202
49815
09858
ĐB
481251
627694
404325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02 08 04
1 10, 11 15 16
2 26(2), 28 27, 28 25(2)
3
4 41, 44 41, 46, 48
5 51, 54, 59 52(2), 57 51, 53, 58
6 61, 63, 65 62(2), 63 63, 64, 67, 68
7 71, 74, 79 71, 75, 78 70, 72
8 88 84, 89 80, 83
9 94(2), 96

Kết Quả SXMN T3 26/12/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
80
89
32
G.7
876
999
605
G.6
6058
5098
2109
0471
6155
1436
7122
8043
8699
G.5
4400
5334
1215
G.4
24426
66254
08609
89870
42783
57490
98945
34370
65766
58671
92162
54307
79987
07558
35063
90067
11547
36384
15126
63008
62475
G.3
94222
88704
02242
08366
63340
21237
G.2
90944
31140
82100
G.1
15787
36603
49038
ĐB
274974
632601
757302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 04, 09(2) 01, 03, 07 00, 02, 05, 08
1 15
2 22, 26 22, 26
3 34, 36 32, 37, 38
4 44, 45 40, 42 40, 43, 47
5 54, 58 55, 58
6 62, 66(2) 63, 67
7 70, 74, 76 70, 71(2) 75
8 80, 83, 87 87, 89 84
9 90, 98 99 99

Kết Quả SXMN Thứ 3 19/12/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
11
14
06
G.7
368
360
565
G.6
7464
2361
9606
8180
9818
9781
1552
2174
8843
G.5
5694
2377
6875
G.4
87566
74459
06601
51565
30745
45492
53009
82761
70851
61414
91127
25601
07113
42469
82759
34508
49738
84473
65900
19467
35515
G.3
01622
17041
65225
86085
03870
81543
G.2
36590
00301
92447
G.1
10717
49819
44510
ĐB
079792
248919
391262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 06, 09 01(2) 00, 06, 08
1 11, 17 13, 14(2), 18, 19(2) 10, 15
2 22 25, 27
3 38
4 41, 45 43(2), 47
5 59 51 52, 59
6 61, 64, 65, 66, 68 60, 61, 69 62, 65, 67
7 77 70, 73, 74, 75
8 80, 81, 85
9 90, 92(2), 94

XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, SXMN Thu 3, KQXSMN Thu 3 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu ba, xs mn t3 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần - KQXSMN Thu 3 là gì?

- Xổ số miền nam thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ BA mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 3 mở thưởng bởi đài Vũng Tàu ký hiệu là XSVT, Bến Tre ký hiệu XSBTR, Bạc Liêu ký hiệu XSBL.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần được bvom.com cập nhật chính xác 100% tại Ket qua Xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 3 qua các từ khóa: xsmn thu 3 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 3, kqxsmn thu 3, xsmnthu3, xsmn t3, kqxs thu 3, xsthu3 ... xem xổ số thứ ba hàng tuần

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại SXMN cực kỳ uy tín, xem tiếp theo tại xổ số miền nam thứ TƯ

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần