Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 6 ngày 31 tháng 03 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
34(4 lần); 46(3 lần); 27(3 lần); 91(3 lần); 92(3 lần); 21(3 lần); 56(3 lần); 83(3 lần); 78(3 lần); 72(3 lần); 89(2 lần); 33(2 lần); 75(2 lần); 69(2 lần); 77(2 lần); 74(2 lần); 54(2 lần); 81(2 lần); 23(2 lần); 84(2 lần); 37(2 lần); 64(2 lần); 57(2 lần); 36(2 lần); 97(2 lần); 07(2 lần); 96(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
65(0 lần); 66(0 lần); 67(0 lần); 59(0 lần); 58(0 lần); 43(0 lần); 48(0 lần); 00(0 lần); 52(0 lần); 68(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng