Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Theo Thứ

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần 24/09/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
77
63
45
G.7
294
616
093
G.6
4650
8285
2902
8577
7377
0001
2182
1412
8738
G.5
7260
0364
5336
G.4
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
G.3
14351
84767
72731
23697
49117
96866
G.2
89762
95855
96588
G.1
08803
65110
33842
ĐB
023054
848314
364275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 03, 08 01, 04 00, 08
1 14 10, 14, 16 12, 17
2 26 25
3 31(2), 37 36, 38
4 40 42, 45
5 50, 51, 54, 56 52, 55, 59 58
6 60, 62, 67 63, 64 64, 66
7 77 70, 77(2) 75
8 84, 85(2), 88 82, 85, 88
9 94 97 93(2)

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Tuần Rồi 17/09/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
22
06
04
G.7
071
606
336
G.6
4152
2429
5621
8903
3533
7844
3633
2647
5948
G.5
1398
7558
5009
G.4
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
G.3
94867
03750
42661
04833
54129
21534
G.2
73129
02030
67953
G.1
61640
36506
50028
ĐB
276788
179674
025671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 03, 04, 06(3) 04, 09
1 19
2 21, 22, 29(2) 20, 25 21, 28, 29
3 30, 33(2), 36 33, 34, 36
4 40, 47(2) 44 47, 48
5 50, 52(2) 58 53
6 67 61 65
7 71, 78 74, 75(2) 71, 77
8 88 85 84, 87
9 97, 98 92, 93

Kết Quả XSMT CN 10/09/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
20
34
78
G.7
873
115
787
G.6
1788
8417
8435
8561
6810
9211
7106
9428
0892
G.5
3413
7442
7363
G.4
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
G.3
65371
95959
77292
36754
41258
55604
G.2
04503
22605
29176
G.1
32354
99027
77165
ĐB
936350
643539
321036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 03, 07 05, 07 04(2), 06
1 13, 15, 17 10, 11, 15
2 20 27, 28 24, 28, 29
3 33, 35, 37 34, 38, 39 36
4 42 43
5 50, 54, 59 54 54, 58
6 65 61, 64(2) 63, 65, 67
7 71, 73 72, 74 72, 76, 78
8 88 87
9 98 92 92

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật 03/09/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
52
10
38
G.7
457
649
280
G.6
4438
2920
1320
3684
8712
8169
9871
9191
3367
G.5
4029
6810
0113
G.4
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
G.3
27456
62422
86811
67224
30046
43116
G.2
87630
55648
51247
G.1
72627
32200
96867
ĐB
020954
274909
555275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 09 00, 04
1 10(2), 11, 12(2), 14 13, 16
2 20(2), 22, 27, 29 24 25
3 30, 34, 37, 38 32, 34, 35 38
4 46, 48, 49 46, 47
5 51, 52, 54, 56, 57 51
6 64, 66 69 67(2), 68, 69
7 71, 75, 77
8 84 80, 83
9 95, 97 91

Kết Quả XSMT Chủ Nhật 27/08/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
47
73
53
G.7
845
629
557
G.6
1918
1708
0089
9104
8228
0153
4961
7786
4653
G.5
6668
5556
8517
G.4
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
G.3
88392
11932
37443
21915
62813
17981
G.2
28064
57460
53231
G.1
06178
97224
67515
ĐB
131029
650472
842075
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 04, 08 04
1 10, 18 15, 17 13, 15, 17, 18
2 29 24, 28, 29
3 32 30, 31
4 45, 47 41, 43, 48
5 53, 54, 56, 57 53(2), 54, 57
6 64, 68 60, 65 61, 64
7 71, 74, 78 72, 73 70, 75
8 86, 89 80, 81, 86
9 92, 96 95 93

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật 20/08/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
80
73
83
G.7
340
951
376
G.6
3868
0945
0456
7628
1160
7906
4620
8207
5589
G.5
9393
1153
1007
G.4
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
G.3
51688
50023
11039
31779
58606
42461
G.2
68965
40120
43731
G.1
94280
16275
05699
ĐB
817932
368137
996311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04 06 02, 06, 07(2)
1 11
2 23, 28 20, 28 20, 21, 29
3 32 37, 39 31(2), 32
4 40, 43, 45, 47
5 56 51, 53, 59
6 65, 68(2) 60 61
7 73, 75, 78, 79 76
8 80(2), 82, 88 83, 85, 89 83, 89
9 93, 97 94, 98 94, 97, 99

KQXSMT Chủ Nhật 13/08/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
26
68
52
G.7
246
206
876
G.6
4843
1756
4022
9087
5127
5050
6273
0556
0100
G.5
0349
4047
3629
G.4
39795
47778
89887
87498
75724
96692
83687
00845
84081
14403
78806
16392
78757
24077
86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537
G.3
10432
61920
19145
69202
78783
00226
G.2
65708
03718
42676
G.1
49413
80381
11968
ĐB
285070
337246
301481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 08 02, 03, 06(2) 00
1 13 18 11, 15, 19
2 20, 22, 24, 26 27 26, 29
3 32 35, 37
4 43, 46, 49 45(2), 46, 47
5 56 50, 57 52, 56
6 68 64, 68
7 70, 78 77 73, 76(2)
8 87(2) 81(2), 87 81, 83
9 92, 95, 98 92 90

KQSXMT Chủ Nhật 06/08/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
67
37
84
G.7
305
227
424
G.6
1478
3340
1357
0756
4413
0203
2607
6065
5506
G.5
1553
8466
9884
G.4
10594
97648
78960
02054
55370
12123
92135
78138
68177
35072
61609
01682
33392
56356
58467
94031
41802
09574
06161
41813
69990
G.3
43547
99703
82959
73775
21723
64748
G.2
19827
30056
53544
G.1
80713
82934
69184
ĐB
703929
246670
659449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 05 03, 09 02, 06, 07
1 13 13 13
2 23, 27, 29 27 23, 24
3 35 34, 37, 38 31
4 40, 47, 48 44, 48, 49
5 53, 54, 57 56(3), 59
6 60, 67 66 61, 65, 67
7 70, 78 70, 72, 75, 77 74
8 82 84(3)
9 94 92 90

Kết Quả SXMT CN 30/07/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
82
67
64
G.7
621
889
540
G.6
8826
5443
6471
0902
5136
8055
0443
2065
3331
G.5
1156
1944
9664
G.4
30314
05348
54505
11999
72830
28878
23550
80528
90640
27869
81288
76066
05892
62354
56859
91568
43351
85969
53294
56556
91870
G.3
00126
12225
15268
19673
12029
61598
G.2
52931
77103
45251
G.1
28090
30232
93914
ĐB
980539
864681
250644
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 05 02, 03
1 14 14
2 21, 25, 26(2) 28 29
3 30, 31, 39 32, 36 31
4 43, 48 40, 44 40, 43, 44
5 50, 56 54, 55 51(2), 56, 59
6 66, 67, 68, 69 64(2), 65, 68, 69
7 71, 78 73 70
8 82 81, 88, 89
9 90, 99 92 94, 98

Kết Quả SXMT Chủ Nhật 23/07/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
51
38
69
G.7
623
319
696
G.6
1124
4320
8728
7328
4649
3018
5348
9640
4756
G.5
4810
4694
9053
G.4
26992
61383
74449
83366
62789
02345
85722
92227
54389
39815
76199
88664
69685
71203
88222
82648
04565
61284
58142
59635
84151
G.3
60762
49156
19676
47492
80807
63282
G.2
82523
05497
43574
G.1
30784
06583
17989
ĐB
477625
437292
160558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03 07
1 10 15, 18, 19
2 20, 22, 23(2), 24, 25, 28 27, 28 22
3 38 35
4 45, 49 49 40, 42, 48(2)
5 51, 56 51, 53, 56, 58
6 62, 66 64 65, 69
7 76 74
8 83, 84, 89 83, 85, 89 82, 84, 89
9 92 92(2), 94, 97, 99 96

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN được cập nhật vào lúc 17 giờ 15p mỗi tuần. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN là gì?

- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.

- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.

- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN có cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Mỗi tờ vé số của Xổ số miền trung cũng giống như XSMN được bán với giá 10.000 VND và mỗi ngày có tất cả 11.565 giải như sau:

- Giải đặc biệt: số lượng 1 giải với mỗi giải trị giá 2.000.000.000 VND ( 2 tỷ đồng)

- Giải nhất: số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì:số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng)

- Giải ba: số lượng 20 giải với mỗi giải trị giá 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: số lượng 70 giải với mỗi giải trị giá 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: số lượng 100 giải với mỗi giải trị giá 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: số lượng 300 giải với mỗi giải trị giá 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: số lượng 1000 giải với mỗi giải trị giá  200.000 VND ( hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: số lượng 10000 giải với mỗi giải trị giá 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: số lượng 45 giải với mỗi giải trị giá 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng)

- Giải phụ đặc biệt: số lượng 9 giải với mỗi giải trị giá 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng )

Cách thức xét các giải này tương tự như các giải của xổ số miền Nam.

Xem thêm:

XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần - KQSXT2

XSMT Thứ 3 - Xổ Số Miền Trung Thứ 3 Hàng Tuần - KQSXT3

XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần - KQSXT4