Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần 16/02/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
23
89
89
G.7
971
446
781
G.6
3257
1970
7932
4682
0889
9636
3254
4775
2209
G.5
1396
8536
0348
G.4
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
12292
59206
59013
26620
64007
39416
33021
G.3
38269
04757
57405
81381
39829
93015
G.2
23625
28174
34785
G.1
94677
87120
95332
ĐB
657838
861029
819498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 05, 07, 09 06, 07, 09
1 13, 15, 16
2 23, 25 20, 29 20, 21, 29
3 32, 38 36(2) 32
4 46(2), 48 48
5 57(2) 54
6 62, 69 64, 69
7 70, 71, 73, 76, 77, 79 74 75
8 86, 87 81(2), 82, 89(2) 81, 85, 89
9 95, 96 92, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Tuần Rồi 09/02/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
95
13
20
G.7
426
928
014
G.6
0886
6250
9629
6583
8762
0190
3959
1156
4162
G.5
2690
6260
5180
G.4
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
24944
78910
20973
69174
09668
46634
31761
86697
79314
51912
07010
52476
85050
08431
G.3
40231
79984
52123
90982
53302
77237
G.2
03529
62873
52519
G.1
83178
04167
37165
ĐB
818015
921574
550598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02
1 13, 15, 16 10, 13 10, 12, 14(2), 19
2 22, 26, 29(2) 23, 28 20
3 31, 37 34 31, 37
4 44
5 50, 51 50, 56, 59
6 67 60, 61, 62, 67, 68 62, 65
7 78 73(2), 74(2) 76
8 83, 84, 86 82, 83 80
9 90, 95 90 97, 98

Kết Quả XSMN T6 02/02/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
12
78
89
G.7
685
893
595
G.6
5753
0576
7292
8459
4845
9380
8028
2841
1348
G.5
1558
3134
4198
G.4
73561
92830
42419
86131
35832
59723
14905
53112
08730
12284
02647
15530
71754
48282
29130
94600
11924
07819
38842
26857
98766
G.3
03116
35420
10019
28298
85044
43047
G.2
97837
55306
02479
G.1
58625
37369
41289
ĐB
809593
614753
675208
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 05 06 00, 08
1 12, 16, 19 12, 19 19
2 20, 23, 25 24, 28
3 30, 31, 32, 37 30(2), 34 30
4 45, 47 41, 42, 44, 47, 48
5 53, 58 53, 54, 59 57
6 61 69 66
7 76 78 79
8 85 80, 82, 84 89(2)
9 92, 93 93, 98 95, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 26/01/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
71
63
84
G.7
635
654
793
G.6
9122
5969
0450
7994
0669
0965
1453
0598
2705
G.5
2043
2606
3933
G.4
88162
85833
56121
18468
70048
78728
29312
61543
42955
54764
04126
98195
51052
05839
21712
00965
83196
61926
16064
03609
62355
G.3
48540
19318
27168
34438
40851
31713
G.2
30071
46167
32502
G.1
25706
24979
90045
ĐB
048387
194022
129221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06 06 02, 05, 09
1 12, 18 12, 13
2 21, 22, 28 22, 26 21, 26
3 33, 35 38, 39 33
4 40, 43, 48 43 45
5 50 52, 54, 55 51, 53, 55
6 62, 68, 69 63, 64, 65, 67, 68, 69 64, 65
7 71(2) 79
8 87 84
9 94, 95 93, 96, 98

Kết Quả XSMN Thứ 6 19/01/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
27
38
42
G.7
423
894
009
G.6
1341
1229
2928
4636
4071
8507
9083
7302
7708
G.5
6285
8881
0882
G.4
58722
99368
28075
48773
10068
05609
78868
48183
00380
75262
54211
41829
51527
24596
28148
65680
70789
99441
89138
21014
87113
G.3
19419
83852
85254
54680
80978
57291
G.2
51108
19657
98722
G.1
92277
78293
03203
ĐB
050160
207004
291884
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08, 09 04, 07 02, 03, 08, 09
1 19 11 13, 14
2 22, 23, 27, 28, 29 27, 29 22
3 36, 38 38
4 41 41, 42, 48
5 52 54, 57
6 60, 68(3) 62
7 73, 75, 77 71 78
8 85 80(2), 81, 83 80, 82, 83, 84, 89
9 93, 94, 96 91

Xổ Số Miền Nam Thứ 6 12/01/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
80
86
95
G.7
656
009
381
G.6
1040
8120
9228
5777
2639
6904
1220
3391
0687
G.5
8109
8623
6587
G.4
52229
41856
78595
93052
88385
56467
09089
55291
17003
02332
58316
71992
65742
02460
29799
50526
73380
15634
08862
78983
10993
G.3
24589
77608
55770
93900
19290
87072
G.2
31728
58684
73661
G.1
60806
65889
07444
ĐB
305787
714906
941747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06, 08, 09 00, 03, 04, 06, 09
1 16
2 20, 28(2), 29 23 20, 26
3 32, 39 34
4 40 42 44, 47
5 52, 56(2)
6 67 60 61, 62
7 70, 77 72
8 80, 85, 87, 89(2) 84, 86, 89 80, 81, 83, 87(2)
9 95 91, 92 90, 91, 93, 95, 99

KQXSMN Thứ 6 05/01/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
71
80
08
G.7
087
414
759
G.6
9126
0608
7254
6468
6471
7095
0811
0331
2157
G.5
2258
8348
1036
G.4
97650
31669
74810
33771
69668
20628
61601
93153
60741
93224
92565
85614
02321
95758
06876
53806
68888
12022
58009
36184
28082
G.3
90283
73288
74196
19423
14136
94270
G.2
60507
93795
24181
G.1
88792
06098
75756
ĐB
593993
965272
141467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 07, 08 06, 08, 09
1 10 14(2) 11
2 26, 28 21, 23, 24 22
3 31, 36(2)
4 41, 48
5 50, 54, 58 53, 58 56, 57, 59
6 68, 69 65, 68 67
7 71(2) 71, 72 70, 76
8 83, 87, 88 80 81, 82, 84, 88
9 92, 93 95(2), 96, 98

KQSXMN Thứ Sáu 29/12/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
72
42
68
G.7
583
433
100
G.6
3075
8241
3791
8574
0503
4983
1986
8142
5460
G.5
8085
6452
9662
G.4
47658
52187
21685
18248
87794
58835
99234
91456
76486
03996
60171
28947
84346
83396
31912
50666
81736
17763
12190
07378
57093
G.3
60734
17097
15159
52232
91884
63018
G.2
71658
14014
77353
G.1
07896
07997
82610
ĐB
000964
506124
639656
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03 00
1 14 10, 12, 18
2 24
3 34(2), 35 32, 33 36
4 41, 48 42, 46, 47 42
5 58(2) 52, 56, 59 53, 56
6 64 60, 62, 63, 66, 68
7 72, 75 71, 74 78
8 83, 85(2), 87 83, 86 84, 86
9 91, 94, 96, 97 96(2), 97 90, 93

Kết Quả SXMN T6 22/12/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
71
84
19
G.7
392
471
393
G.6
0642
5643
3225
4547
3146
6455
0093
4146
7916
G.5
3533
2302
4690
G.4
19843
19724
15678
86283
16791
52156
85834
15752
72689
14259
56791
04550
37213
08371
72179
63158
02326
66744
94838
21578
84384
G.3
70492
74968
64203
01637
73830
58360
G.2
75491
67262
97380
G.1
91322
41116
56853
ĐB
558595
501302
892513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02(2), 03
1 13, 16 13, 16, 19
2 22, 24, 25 26
3 33, 34 37 30, 38
4 42, 43(2) 46, 47 44, 46
5 56 50, 52, 55, 59 53, 58
6 68 62 60
7 71, 78 71(2) 78, 79
8 83 84, 89 80, 84
9 91(2), 92(2), 95 91 90, 93(2)

Kết Quả SXMN Thứ 6 15/12/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
01
01
34
G.7
652
521
698
G.6
4595
2107
6589
7039
8595
1054
7867
3568
4837
G.5
5879
3928
1037
G.4
35055
69916
74626
03107
99796
91359
81766
20318
50742
79396
27060
60981
57194
34012
74075
44245
72552
48576
87402
52975
83322
G.3
10348
47427
92617
27285
96093
71991
G.2
39938
49030
88266
G.1
18136
83236
00574
ĐB
336737
704221
946934
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 07(2) 01 02
1 16 12, 17, 18
2 26, 27 21(2), 28 22
3 36, 37, 38 30, 36, 39 34(2), 37(2)
4 48 42 45
5 52, 55, 59 54 52
6 66 60 66, 67, 68
7 79 74, 75(2), 76
8 89 81, 85
9 95, 96 94, 95, 96 91, 93, 98

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6 được cập nhật vào lúc 17 giờ 15p mỗi tuần. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT5 là gì?

- XSMT thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 6 mở thưởng bởi đài Ninh Thuận ký hiệu là XSNT, Gia Lai ký hiệu XSGL.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 6 chính xác 100% tại kết quả sổ xố.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 6 qua các từ khóa: xsmt thu 6 minh ngoc, sxmt thu 6, xs mt thu6, xs mt t6, xsmt t6, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Xo so mien Trung.

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6 có cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Mỗi tờ vé số của Xổ số miền trung cũng giống như XSMN được bán với giá 10.000 VND và mỗi ngày có tất cả 11.565 giải như sau:

- Giải đặc biệt: số lượng 1 giải với mỗi giải trị giá 2.000.000.000 VND ( 2 tỷ đồng)

- Giải nhất: số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì:số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng)

- Giải ba: số lượng 20 giải với mỗi giải trị giá 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: số lượng 70 giải với mỗi giải trị giá 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: số lượng 100 giải với mỗi giải trị giá 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: số lượng 300 giải với mỗi giải trị giá 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: số lượng 1000 giải với mỗi giải trị giá  200.000 VND ( hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: số lượng 10000 giải với mỗi giải trị giá 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: số lượng 45 giải với mỗi giải trị giá 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng)

- Giải phụ đặc biệt: số lượng 9 giải với mỗi giải trị giá 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng )

Cách thức xét các giải này tương tự như các giải của xổ số miền Nam.

Xem thêm:

XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - KQSXT7

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN

XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần - KQSXT2