Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần 22/09/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
77
17
82
G.7
963
255
196
G.6
8450
7050
7859
9901
2040
5563
0846
8965
9304
G.5
0657
7860
9452
G.4
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
71551
08642
74012
58621
70271
55650
34642
66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572
G.3
57385
87876
43064
87657
37644
38022
G.2
99605
00788
08068
G.1
62211
61412
70028
ĐB
772967
434661
528491
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 05 01 04
1 11, 19 12(2), 17
2 21 22, 28
3 39 39
4 41, 44(2) 40, 42(2) 44, 46, 49
5 50(2), 57(2), 59 50, 51, 55, 57 52
6 63, 67 60, 61, 63, 64 65(2), 68
7 74, 76, 77 71 72, 77
8 85 88 82
9 91, 96(2), 97

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Tuần Rồi 15/09/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
16
73
78
G.7
260
738
751
G.6
9950
5308
8423
7385
0332
3627
5614
7782
5314
G.5
3824
0701
4124
G.4
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
34534
41598
56602
89860
60717
86104
21799
58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908
G.3
01966
70532
36950
76595
45182
96568
G.2
23681
27463
49084
G.1
57517
79932
36098
ĐB
655753
910035
765509
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08 01, 02, 04 08, 09
1 16, 17 17 14(2)
2 23, 24, 29 27 24, 27
3 32, 36 32(2), 34, 35, 38
4 47
5 50, 53 50 51
6 60, 62, 66, 67 60, 63 68
7 73 78, 79
8 81 85 82(2), 84, 86(2)
9 92, 94(2) 95, 98, 99 95, 98

Kết Quả XSMN T6 08/09/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
41
20
97
G.7
450
260
024
G.6
9035
7103
5180
4417
9826
2521
7347
8850
0623
G.5
1813
5464
0577
G.4
24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247
73542
17206
17573
91276
41971
30861
35277
08315
11228
57372
00518
09649
78918
45924
G.3
64808
75568
03184
06228
80734
17736
G.2
52287
46550
66177
G.1
75733
88217
46892
ĐB
842297
548111
028910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 08 06
1 13 11, 17(2) 10, 15, 18(2)
2 22, 24, 25 20, 21, 26, 28 23, 24(2), 28
3 33, 35, 36 34, 36
4 41, 47 42 47, 49
5 50, 51, 59 50 50
6 68 60, 61, 64
7 71, 73, 76, 77 72, 77(2)
8 80, 87 84
9 97 92, 97

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 01/09/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
71
98
51
G.7
108
823
831
G.6
6515
3284
4793
3545
7180
7029
6833
2213
3504
G.5
2930
6166
8598
G.4
00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990
21609
45093
22347
60819
01613
77673
13587
67712
46896
29152
37048
78100
36004
92712
G.3
97145
39310
63413
11204
40064
74140
G.2
59169
82600
90789
G.1
45642
78759
58676
ĐB
094438
815897
485055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 08 00, 04, 09 00, 04(2)
1 10, 15 13(2), 19 12(2), 13
2 27 23, 29
3 30, 38 31, 33
4 42, 45 45, 47 40, 48
5 55 59 51, 52, 55
6 69 66 64
7 71 73 76
8 84, 89 80, 87 89
9 90, 91, 93(2) 93, 97, 98 96, 98

Kết Quả XSMN Thứ 6 25/08/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
82
31
08
G.7
184
444
892
G.6
3859
0309
2852
3210
2715
7404
6743
3811
3897
G.5
0600
4823
6845
G.4
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
51023
84135
59341
78683
62060
70291
92328
84185
32348
70554
52973
23818
37839
48480
G.3
35031
93006
22630
74030
60377
82893
G.2
30022
28916
97334
G.1
91350
41657
41222
ĐB
318360
135513
055540
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 01, 06, 09 04 08
1 12 10, 13, 15, 16 11, 18
2 22 23(2), 28 22
3 31, 36 30(2), 31, 35 34, 39
4 47 41, 44 40, 43, 45, 48
5 50, 52, 59 57 54
6 60 60
7 73, 74 73, 77
8 82, 84, 88 83 80, 85
9 91 92, 93, 97

Xổ Số Miền Nam Thứ 6 18/08/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
18
21
60
G.7
491
909
948
G.6
0066
8372
7241
5910
1226
7875
1328
6266
1843
G.5
5958
5330
4054
G.4
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
52795
24525
27361
93906
89237
30695
50557
56334
28666
30293
44008
83960
59902
91771
G.3
20950
72854
73138
12748
93215
60313
G.2
17672
37663
37077
G.1
34630
62109
53614
ĐB
590592
947869
808209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 06, 09 06, 09(2) 02, 08, 09
1 18(2) 10 13, 14, 15
2 27 21, 25, 26 28
3 30 30, 37, 38 34
4 41 48 43, 48
5 50, 54, 58 57 54
6 66, 67 61, 63, 69 60(2), 66(2)
7 72(2), 77 75 71, 77
8
9 91, 92 95(2) 93

KQXSMN Thứ 6 11/08/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
59
81
45
G.7
392
873
503
G.6
9221
3721
7001
9159
4575
2386
3091
3761
5221
G.5
7956
3740
6747
G.4
16528
45209
31872
99123
42951
45674
54073
68497
46078
40986
87192
93866
14124
06630
88457
50681
97187
30623
71237
35020
19850
G.3
06692
83462
89177
47014
46676
48365
G.2
71942
30129
77890
G.1
22313
81578
01673
ĐB
950958
678163
116713
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 09 03
1 13 14 13
2 21(2), 23, 28 24, 29 20, 21, 23
3 30 37
4 42 40 45, 47
5 51, 56, 58, 59 59 50, 57
6 62 63, 66 61, 65
7 72, 73, 74 73, 75, 77, 78(2) 73, 76
8 81, 86(2) 81, 87
9 92(2) 92, 97 90, 91

KQSXMN Thứ Sáu 04/08/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
39
51
34
G.7
351
034
233
G.6
4026
0216
6711
7214
5132
1115
2815
8195
9347
G.5
1986
7182
2535
G.4
56726
71759
50511
87758
16929
31015
05770
87714
18662
88853
73520
42302
15887
74639
74534
62688
56578
47079
15066
87673
10363
G.3
25364
89086
32611
45737
43334
04294
G.2
93518
86124
95804
G.1
86160
04690
00574
ĐB
105453
656294
465309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02 04, 09
1 11(2), 15, 16, 18 11, 14(2), 15 15
2 26(2), 29 20, 24
3 39 32, 34, 37, 39 33, 34(3), 35
4 47
5 51, 53, 58, 59 51, 53
6 60, 64 62 63, 66
7 70 73, 74, 78, 79
8 86(2) 82, 87 88
9 90, 94 94, 95

Kết Quả SXMN T6 28/07/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
41
36
31
G.7
723
858
788
G.6
7464
3774
6951
1016
5063
1939
5641
7769
3042
G.5
3172
1328
8950
G.4
62323
97823
22123
30183
04901
54050
74741
10848
85401
01326
52116
58949
92489
55083
11756
73694
61340
88356
08600
88283
98518
G.3
95651
92218
07504
51527
70010
92759
G.2
32061
04072
53456
G.1
82175
92153
22968
ĐB
005463
123212
174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01 01, 04 00
1 18 12, 16(2) 10, 18
2 23(4) 26, 27, 28
3 36, 39 31
4 41(2) 48, 49 40, 41(2), 42
5 50, 51(2) 53, 58 50, 56(3), 59
6 61, 63, 64 63 68, 69
7 72, 74, 75 72
8 83 83, 89 83, 88
9 94

Kết Quả SXMN Thứ 6 21/07/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
45
53
67
G.7
962
708
904
G.6
8302
1379
6316
0943
8122
3068
3085
0319
1435
G.5
8460
3982
5499
G.4
24055
68421
74707
43313
03424
02593
23259
55566
54841
93533
69898
87005
72201
39856
34109
32431
28907
89902
80550
34175
28608
G.3
36729
70025
98340
39540
88652
37621
G.2
84105
53643
22193
G.1
72156
70003
45609
ĐB
433640
200341
854928
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02, 05, 07 01, 03, 05, 08 02, 04, 07, 08, 09(2)
1 13, 16 19
2 21, 24, 25, 29 22 21, 28
3 33 31, 35
4 40, 45 40(2), 41(2), 43(2)
5 55, 56, 59 53, 56 50, 52
6 60, 62 66, 68 67
7 79 75
8 82 85
9 93 98 93, 99

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6 được cập nhật vào lúc 17 giờ 15p mỗi tuần. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT5 là gì?

- XSMT thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 6 mở thưởng bởi đài Ninh Thuận ký hiệu là XSNT, Gia Lai ký hiệu XSGL.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 6 chính xác 100% tại kết quả sổ xố.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 6 qua các từ khóa: xsmt thu 6 minh ngoc, sxmt thu 6, xs mt thu6, xs mt t6, xsmt t6, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Xo so mien Trung.

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần - KQSXT6 có cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Mỗi tờ vé số của Xổ số miền trung cũng giống như XSMN được bán với giá 10.000 VND và mỗi ngày có tất cả 11.565 giải như sau:

- Giải đặc biệt: số lượng 1 giải với mỗi giải trị giá 2.000.000.000 VND ( 2 tỷ đồng)

- Giải nhất: số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì:số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng)

- Giải ba: số lượng 20 giải với mỗi giải trị giá 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: số lượng 70 giải với mỗi giải trị giá 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: số lượng 100 giải với mỗi giải trị giá 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: số lượng 300 giải với mỗi giải trị giá 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: số lượng 1000 giải với mỗi giải trị giá  200.000 VND ( hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: số lượng 10000 giải với mỗi giải trị giá 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: số lượng 45 giải với mỗi giải trị giá 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng)

- Giải phụ đặc biệt: số lượng 9 giải với mỗi giải trị giá 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng )

Cách thức xét các giải này tương tự như các giải của xổ số miền Nam.

Xem thêm:

XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - KQSXT7

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN

XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần - KQSXT2