Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần 21/02/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
68
62
93
G.7
478
586
120
G.6
8374
9291
3604
3729
0702
9289
5616
0448
1925
G.5
2449
3854
1870
G.4
76954
40987
77749
48857
06223
47289
38298
73832
26787
08271
37449
48291
42628
93067
53613
96181
25861
23858
11131
39076
52920
G.3
13638
46192
53677
21247
65328
25988
G.2
14131
76023
39817
G.1
89456
59319
09717
ĐB
854430
710609
425740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 02, 09
1 19 13, 16, 17(2)
2 23 23, 28, 29 20(2), 25, 28
3 30, 31, 38 32 31
4 49(2) 47, 49 40, 48
5 54, 56, 57 54 58
6 68 62, 67 61
7 74, 78 71, 77 70, 76
8 87, 89 86, 87, 89 81, 88
9 91, 92, 98 91 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi 14/02/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
00
56
79
G.7
465
958
169
G.6
1820
0974
1725
9909
7319
1272
2577
6018
3090
G.5
1996
9786
7384
G.4
33449
54063
32743
52603
39827
55559
35288
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
05968
23324
01261
45513
90511
01711
43711
G.3
78874
67427
63570
30827
50037
22652
G.2
16422
00183
54961
G.1
39714
85205
08226
ĐB
496201
024603
981141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 03 03, 05, 09
1 14 19 11(3), 13, 18
2 20, 22, 25, 27(2) 27, 29 24, 26
3 37
4 43, 49 41
5 59 56, 58 52
6 63, 65 69 61(2), 68, 69
7 74(2) 70, 72, 77 77, 79
8 88 83, 84, 85, 86(2) 84
9 96 90 90

Kết Quả XSMN T4 07/02/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
46
64
25
G.7
859
688
310
G.6
2217
2767
2955
9860
6016
5855
6732
2068
8168
G.5
9544
4553
0866
G.4
23691
44883
33670
70404
91023
92338
08273
51230
49964
35866
06219
68829
65810
68734
44390
45402
95194
91230
67685
19220
29191
G.3
88179
65177
29688
99775
21692
86756
G.2
35258
51130
57138
G.1
48535
64759
74862
ĐB
318678
496955
090196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 02
1 17 10, 16, 19 10
2 23 29 20, 25
3 35, 38 30(2), 34 30, 32, 38
4 44, 46
5 55, 58, 59 53, 55(2), 59 56
6 67 60, 64(2), 66 62, 66, 68(2)
7 70, 73, 77, 78, 79 75
8 83 88(2) 85
9 91 90, 91, 92, 94, 96

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 31/01/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
55
90
72
G.7
018
496
273
G.6
6971
2556
5387
4072
9438
3865
1103
6376
0857
G.5
4300
2218
6414
G.4
91260
17367
58513
95682
61806
51211
83433
35939
41884
85754
74009
37024
27378
00661
45301
10149
48496
75111
70947
53463
42190
G.3
51845
47409
47092
32139
05222
16879
G.2
57446
95356
03676
G.1
04877
34903
76912
ĐB
922096
029325
753990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 06, 09 03, 09 01, 03
1 11, 13, 18 18 11, 12, 14
2 24, 25 22
3 33 38, 39(2)
4 45, 46 47, 49
5 55, 56 54, 56 57
6 60, 67 61, 65 63
7 71, 77 72, 78 72, 73, 76(2), 79
8 82, 87 84
9 96 90, 92, 96 90(2), 96

Kết Quả XSMN Thứ 4 24/01/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
22
19
60
G.7
087
081
884
G.6
2268
1107
7190
5325
5477
9921
7017
5641
4752
G.5
9515
7688
6192
G.4
51131
67189
03341
34872
11314
62960
00370
67586
37363
39258
65127
69312
06967
68593
77380
83819
56467
85775
39891
51387
01304
G.3
77908
36285
13453
14230
04702
28048
G.2
81933
63701
93379
G.1
59217
50893
74217
ĐB
386539
073529
414977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08 01 02, 04
1 14, 15, 17 12, 19 17(2), 19
2 22 21, 25, 27, 29
3 31, 33, 39 30
4 41 41, 48
5 53, 58 52
6 60, 68 63, 67 60, 67
7 70, 72 77 75, 77, 79
8 85, 87, 89 81, 86, 88 80, 84, 87
9 90 93(2) 91, 92

Xổ Số Miền Nam Thứ 4 17/01/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
20
59
42
G.7
187
719
404
G.6
3187
5183
9467
4960
9936
9756
5155
6358
9981
G.5
9607
9682
2894
G.4
96082
67208
58278
34992
79416
91196
45569
43768
29136
65743
09750
74241
64976
17746
08337
85015
82666
69396
88172
79799
33635
G.3
61046
35220
47555
46520
58519
10291
G.2
28427
62038
45999
G.1
86019
67320
86845
ĐB
960202
986122
505205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 07, 08 04, 05
1 16, 19 19 15, 19
2 20(2), 27 20(2), 22
3 36(2), 38 35, 37
4 46 41, 43, 46 42, 45
5 50, 55, 56, 59 55, 58
6 67, 69 60, 68 66
7 78 76 72
8 82, 83, 87(2) 82 81
9 92, 96 91, 94, 96, 99(2)

KQXSMN Thứ 4 10/01/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
79
39
04
G.7
254
807
601
G.6
2213
7204
3734
1597
8575
0170
8331
9193
6330
G.5
2112
7299
2505
G.4
05841
54389
83857
02154
86812
92283
01366
31218
08968
82786
82470
35352
86514
82541
91904
56023
54286
90041
93469
21391
09689
G.3
45669
12926
59365
03595
05787
84977
G.2
46813
27305
03868
G.1
93894
48567
29194
ĐB
556758
885120
944461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 05, 07 01, 04(2), 05
1 12(2), 13(2) 14, 18
2 26 20 23
3 34 39 30, 31
4 41 41 41
5 54(2), 57, 58 52
6 66, 69 65, 67, 68 61, 68, 69
7 79 70(2), 75 77
8 83, 89 86 86, 87, 89
9 94 95, 97, 99 91, 93, 94

KQSXMN Thứ Tư 03/01/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
53
10
35
G.7
774
189
865
G.6
7435
4720
2183
6061
1567
3411
2479
2370
6444
G.5
7112
5099
8363
G.4
11550
27998
07042
13339
26976
27818
75514
16700
03917
22758
51124
44158
65878
99202
44143
31218
48812
24517
87503
70395
88499
G.3
45924
21208
51110
18699
70495
85978
G.2
40810
28828
04510
G.1
07613
96138
80117
ĐB
930474
255488
684632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 00, 02 03
1 10, 12, 13, 14, 18 10(2), 11, 17 10, 12, 17(2), 18
2 20, 24 24, 28
3 35, 39 38 32, 35
4 42 43, 44
5 50, 53 58(2)
6 61, 67 63, 65
7 74(2), 76 78 70, 78, 79
8 83 88, 89
9 98 99(2) 95(2), 99

Kết Quả SXMN T4 27/12/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
23
57
35
G.7
372
640
828
G.6
8493
0878
3420
4152
9727
7099
5208
3324
9116
G.5
1157
9707
5834
G.4
36237
28229
59216
69760
55351
73816
49195
23419
63710
57838
55898
39097
19392
27247
85030
82620
59037
16000
59582
99056
72754
G.3
90834
07430
07278
36663
61485
49472
G.2
79056
74583
10718
G.1
36070
14939
15802
ĐB
688995
125868
174953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 00, 02, 08
1 16(2) 10, 19 16, 18
2 20, 23, 29 27 20, 24, 28
3 30, 34, 37 38, 39 30, 34, 35, 37
4 40, 47
5 51, 56, 57 52, 57 53, 54, 56
6 60 63, 68
7 70, 72, 78 78 72
8 83 82, 85
9 93, 95(2) 92, 97, 98, 99

Kết Quả SXMN Thứ 4 20/12/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
14
31
44
G.7
760
958
026
G.6
3439
5445
1682
2233
7862
3142
6932
8369
9627
G.5
6086
6608
4019
G.4
52858
48371
06024
42188
05083
34964
88714
41313
90487
41769
10821
73634
04528
72824
57361
03211
31316
39889
44324
34544
48170
G.3
43727
84452
57633
38051
68543
10163
G.2
67921
91598
97276
G.1
69550
81495
76277
ĐB
048181
905764
294055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08
1 14(2) 13 11, 16, 19
2 21, 24, 27 21, 24, 28 24, 26, 27
3 39 31, 33(2), 34 32
4 45 42 43, 44(2)
5 50, 52, 58 51, 58 55
6 60, 64 62, 64, 69 61, 63, 69
7 71 70, 76, 77
8 81, 82, 83, 86, 88 87 89
9 95, 98

XSMN Thứ 4, Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, SXMN Thu 4, KQXSMN Thu 4 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu tu, xs mn t4 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần - KQXSMN Thu 4 là gì?

- Xổ số miền nam thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 4 mở thưởng bởi đài Đồng Nai ký hiệu là Xổ Số Đồng Nai mã XSDN, đài Xổ số Sóc Trăng ký hiệu XSST, nhà đài Xổ số Cần Thơ ký hiệu XSCT

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ tư hàng tuần chính xác 100% tại ket qua so xo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 4 qua các từ khóa: xsmn thu 4 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 4, kqxsmn thu 4, xsmnthu4, xsmn t4, kqxs thu 4, xsthu4 ... Coi xổ số thứ tư hàng tuần tại bvom.com đã may mắn càng thêm đỏ hơn với những con số chính xác

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại xổ số miền nam.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần