Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần 20/09/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
87
98
62
G.7
677
251
274
G.6
3687
4185
1837
9278
7484
6254
3796
7432
4024
G.5
6633
5806
9086
G.4
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
G.3
82728
55184
16133
73406
69058
99727
G.2
38994
33698
98928
G.1
34841
93971
77386
ĐB
074787
196370
827568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06(2) 03, 07
1 17 16
2 28 25 24, 27, 28
3 33(2), 37 33, 37 32, 36
4 41, 46 45
5 53 51, 54, 59 58
6 64(2) 62, 68
7 77, 78 70, 71, 72, 78, 79 71, 74
8 84, 85, 87(3) 84 85, 86(2)
9 94 98(2) 91, 96

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi 13/09/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
73
69
16
G.7
634
161
880
G.6
7124
6359
5855
7761
9424
8035
6335
3847
7244
G.5
5037
6183
0672
G.4
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086
88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049
G.3
74431
53884
07163
00306
08874
65583
G.2
71009
57945
54460
G.1
65056
75236
26825
ĐB
329332
433986
079202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 09 06 02
1 17 16 12, 16
2 21, 24 24 25, 28, 29
3 31, 32, 34, 37 35, 36 30, 35
4 41, 46 45 40, 44, 47, 49
5 55, 56, 59 52
6 61(2), 62, 63, 69 60
7 73 72 72, 74, 78
8 84, 87 83(2), 86(2) 80, 83
9 95 92

Kết Quả XSMN T4 06/09/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
79
91
02
G.7
237
021
102
G.6
5361
5656
0507
6137
1321
8035
1163
7825
0964
G.5
2371
2410
7657
G.4
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900
95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155
G.3
36572
29394
15935
46964
02459
20402
G.2
85868
85794
64404
G.1
39718
96790
53722
ĐB
994136
942349
329272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 00 02(3), 04
1 12, 16, 18 10, 12, 15 13, 16, 18
2 29 21(2) 22, 24, 25
3 36, 37 31, 35(2), 37(2)
4 49 43
5 50, 56 55, 57, 59
6 61, 68 64 63, 64
7 71, 72, 79(2) 72
8 86, 88
9 94 90, 91, 92(2), 94 92

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 30/08/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
69
22
66
G.7
310
166
793
G.6
5216
7358
5047
4416
1705
8384
8739
8926
9825
G.5
7138
0953
8699
G.4
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
07174
74175
44555
61135
72898
79420
56825
04052
55564
27104
25813
29335
40748
80445
G.3
75761
66830
88269
65764
44812
44665
G.2
96831
74534
58669
G.1
18910
90799
45978
ĐB
812788
962328
858546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 05 04
1 10(2), 14, 16 16 12, 13
2 20, 22, 25, 28 25, 26
3 30, 31, 38(2) 34, 35 35, 39
4 45, 47 45, 46, 48
5 55, 58 53, 55 52
6 61, 63, 69 64, 66, 69 64, 65, 66, 69
7 74, 75 78
8 88 84
9 99 98, 99 93, 99

Kết Quả XSMN Thứ 4 23/08/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
16
52
86
G.7
930
534
793
G.6
3173
6756
2548
6362
9086
0188
5480
1559
0147
G.5
2581
1583
4915
G.4
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
23843
27182
54446
84038
32342
23424
87731
05975
23611
11753
52652
35000
05557
58421
G.3
71361
70788
29021
25458
68813
01260
G.2
00067
42679
50223
G.1
11983
74802
97614
ĐB
231303
245338
229524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 02 00
1 16, 17 11, 13, 14, 15
2 21, 24 21, 23, 24
3 30 31, 34, 38(2)
4 43, 46(2), 48 42, 43, 46 47
5 56 52, 58 52, 53, 57, 59
6 61, 67 62 60
7 73(2), 77 79 75
8 81, 83, 86, 88 82, 83, 86, 88 80, 86
9 93

Xổ Số Miền Nam Thứ 4 16/08/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
65
00
69
G.7
190
332
370
G.6
1887
7002
0838
8968
6044
5432
3614
7096
2778
G.5
0815
8280
1766
G.4
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
60099
53777
42015
74186
64103
60326
22827
04302
00160
45832
00093
77299
34141
53512
G.3
79939
58454
83263
49478
26554
28626
G.2
27941
14125
59327
G.1
78632
06280
65052
ĐB
485583
757383
481340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 07 00, 03 02
1 14, 15(2) 15 12, 14
2 22, 24 25, 26, 27 26, 27
3 32, 38, 39 32(2) 32
4 41 44 40, 41
5 50, 54 52, 54
6 65 63, 68 60, 66, 69
7 77, 78 70, 78
8 83, 87 80(2), 83, 86
9 90 99 93, 96, 99

KQXSMN Thứ 4 09/08/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
40
03
99
G.7
077
633
621
G.6
8310
4441
0518
7672
2695
9693
2626
4653
6672
G.5
5667
2249
9192
G.4
70738
79970
32040
16706
14631
57132
51186
99097
21188
10401
08806
69786
22979
04845
64778
38249
02674
63478
80496
65174
90197
G.3
45467
10015
42696
14243
98311
38907
G.2
14571
10388
48972
G.1
19025
72143
92289
ĐB
252944
360658
865487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 01, 03, 06 07
1 10, 15, 18 11
2 25 21, 26
3 31, 32, 38 33
4 40(2), 41, 44 43(2), 45, 49 49
5 58 53
6 67(2)
7 70, 71, 77 72, 79 72(2), 74(2), 78(2)
8 86 86, 88(2) 87, 89
9 93, 95, 96, 97 92, 96, 97, 99

KQSXMN Thứ Tư 02/08/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
18
51
23
G.7
127
275
736
G.6
5646
1982
8921
1978
2959
4750
2110
1246
8020
G.5
9422
3099
2484
G.4
56281
04368
03569
05215
14965
40333
31926
91971
55184
12502
40554
97293
68397
79865
97537
47003
51057
29032
87014
25818
97097
G.3
42990
65270
85190
90551
31450
75835
G.2
93273
75179
51950
G.1
92762
97620
39653
ĐB
051061
444766
896358
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 03
1 15, 18 10, 14, 18
2 21, 22, 26, 27 20 20, 23
3 33 32, 35, 36, 37
4 46 46
5 50, 51(2), 54, 59 50(2), 53, 57, 58
6 61, 62, 65, 68, 69 65, 66
7 70, 73 71, 75, 78, 79
8 81, 82 84 84
9 90 90, 93, 97, 99 97

Kết Quả SXMN T4 26/07/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
96
48
85
G.7
020
540
748
G.6
4759
9555
7811
1598
4967
5943
2049
1062
4092
G.5
6451
8255
8969
G.4
74673
77639
57429
38540
91385
02810
94933
30131
08492
15383
89512
66966
32151
57397
64430
04211
39578
06453
37896
86940
93784
G.3
90774
69095
27016
95501
74806
23309
G.2
76044
12571
34688
G.1
84627
55006
31748
ĐB
238774
440883
416255
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 06 06, 09
1 10, 11 12, 16 11
2 20, 27, 29
3 33, 39 31 30
4 40, 44 40, 43, 48 40, 48(2), 49
5 51, 55, 59 51, 55 53, 55
6 66, 67 62, 69
7 73, 74(2) 71 78
8 85 83(2) 84, 85, 88
9 95, 96 92, 97, 98 92, 96

Kết Quả SXMN Thứ 4 19/07/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
64
06
65
G.7
970
938
512
G.6
0183
3331
4500
5974
0505
1892
7219
6236
1048
G.5
4147
8976
0792
G.4
39429
37693
63519
85685
05053
59299
14501
35326
49215
15592
99131
18378
55413
60816
43441
22902
68831
60733
42451
00811
35223
G.3
41847
28362
20046
92888
10095
02863
G.2
69753
23060
80378
G.1
42569
46767
32867
ĐB
544832
479711
439461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01 05, 06 02
1 19 11, 13, 15, 16 11, 12, 19
2 29 26 23
3 31, 32 31, 38 31, 33, 36
4 47(2) 46 41, 48
5 53(2) 51
6 62, 64, 69 60, 67 61, 63, 65, 67
7 70 74, 76, 78 78
8 83, 85 88
9 93, 99 92(2) 92, 95

XSMN Thứ 4, Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, SXMN Thu 4, KQXSMN Thu 4 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu tu, xs mn t4 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần - KQXSMN Thu 4 là gì?

- Xổ số miền nam thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 4 mở thưởng bởi đài Đồng Nai ký hiệu là Xổ Số Đồng Nai mã XSDN, đài Xổ số Sóc Trăng ký hiệu XSST, nhà đài Xổ số Cần Thơ ký hiệu XSCT

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ tư hàng tuần chính xác 100% tại ket qua so xo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 4 qua các từ khóa: xsmn thu 4 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 4, kqxsmn thu 4, xsmnthu4, xsmn t4, kqxs thu 4, xsthu4 ... Coi xổ số thứ tư hàng tuần tại bvom.com đã may mắn càng thêm đỏ hơn với những con số chính xác

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại xổ số miền nam.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần