Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 23/04/2024

Đầu 0 02 7 lần 06 7 lần 08 3 lần
Đầu 1 11 18 lần 12 14 lần 13 8 lần 14 3 lần 15 3 lần 16 19 lần 17 10 lần 18 16 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 12 lần 22 12 lần 23 3 lần 24 3 lần 25 4 lần 26 16 lần 27 6 lần 28 14 lần 29 2 lần
Đầu 3 31 7 lần 32 7 lần 33 2 lần 34 2 lần 36 8 lần 37 2 lần 38 8 lần 39 3 lần
Đầu 4 41 9 lần 42 7 lần 43 3 lần 44 2 lần 45 1 lần 46 9 lần 47 4 lần 48 9 lần 49 4 lần
Đầu 5 51 3 lần 52 6 lần 53 4 lần 54 1 lần 56 5 lần 57 2 lần 58 5 lần 59 5 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 10 lần 62 15 lần 63 7 lần 64 2 lần 65 3 lần 66 15 lần 67 3 lần 68 13 lần 69 8 lần
Đầu 7 71 11 lần 72 15 lần 73 9 lần 74 3 lần 76 16 lần 77 5 lần 78 12 lần 79 11 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 19 lần 82 17 lần 83 8 lần 84 4 lần 85 5 lần 86 21 lần 87 12 lần 88 18 lần 89 8 lần
Đầu 9 91 20 lần 92 13 lần 93 1 lần 94 4 lần 95 3 lần 96 19 lần 97 9 lần 98 19 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 23/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 23/04/2024
ĐB 12681
G.1 26928
G.2 84568 79326
G.3 60597 77441 98277
62191 30322 97918
G.4 5890 9394 6338 8901
G.5 4916 9771 1007
2806 5292 8652
G.6 815 466 192
G.7 33 16 08 17
Đặc biệt :12681
XSMB Thứ 2, 22/04/2024
ĐB 15525
G.1 29914
G.2 83400 68369
G.3 96522 74106 84523
66484 76563 65685
G.4 7662 3493 5151 9395
G.5 6856 6643 1321
4108 2153 6831
G.6 369 495 636
G.7 82 93 79 37
Đặc biệt :15525
XSMB Chủ Nhật, 21/04/2024
ĐB 19980
G.1 85986
G.2 47577 69280
G.3 98092 25825 81059
57932 33830 71715
G.4 5543 1384 6975 5836
G.5 2326 4322 0703
7162 4509 0470
G.6 191 392 571
G.7 11 59 91 39
Đặc biệt :19980