Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 30/03/2023

Đầu 0 02 2 lần 03 2 lần 04 2 lần 05 2 lần 06 8 lần 08 2 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 2 lần 12 3 lần 14 1 lần 16 8 lần 18 3 lần 19 4 lần
Đầu 2 21 1 lần 22 2 lần 23 2 lần 24 2 lần 25 2 lần 26 8 lần 28 3 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 3 lần 32 1 lần 36 5 lần 38 2 lần 39 5 lần
Đầu 4 41 1 lần 46 2 lần 48 1 lần 49 2 lần
Đầu 5 51 2 lần 56 1 lần 58 1 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 11 lần 62 7 lần 63 9 lần 64 11 lần 65 6 lần 66 12 lần 67 4 lần 68 13 lần 69 13 lần
Đầu 7 76 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 82 1 lần 83 1 lần 84 1 lần 85 1 lần 86 3 lần 88 2 lần 89 2 lần
Đầu 9 91 1 lần 92 2 lần 93 1 lần 94 2 lần 95 1 lần 96 6 lần 98 3 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 30/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 5, 30/03/2023
ĐB 11504
G.1 13132
G.2 43820 11937
G.3 91023 02686 33623
25816 44645 58918
G.4 9812 8664 1685 4375
G.5 6194 6939 9829
3640 4213 8870
G.6 374 236 642
G.7 17 95 41 89
Đặc biệt :11504
XSMB Thứ 4, 29/03/2023
ĐB 86367
G.1 69313
G.2 57644 99117
G.3 57068 01410 71666
59756 37373 20474
G.4 6395 5291 5632 3556
G.5 2533 5880 4616
8998 7741 1916
G.6 961 316 203
G.7 60 85 39 71
Đặc biệt :86367
XSMB Thứ 3, 28/03/2023
ĐB 66228
G.1 20468
G.2 52302 81938
G.3 80052 98632 60778
43904 23666 29291
G.4 9299 7599 3882 4937
G.5 8481 5974 4117
4744 3181 7043
G.6 520 126 567
G.7 30 22 92 01
Đặc biệt :66228