Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 26/09/2023

Đầu 0 00 16 lần 01 8 lần 03 24 lần 04 8 lần 05 13 lần 06 14 lần 07 2 lần 08 22 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 4 lần 13 11 lần 14 4 lần 15 4 lần 16 8 lần 18 14 lần
Đầu 2 20 8 lần 23 10 lần 24 6 lần 25 4 lần 26 10 lần 28 16 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 16 lần 31 9 lần 32 2 lần 33 29 lần 34 16 lần 35 9 lần 36 15 lần 37 6 lần 38 34 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 18 lần 41 12 lần 42 4 lần 43 24 lần 44 11 lần 45 13 lần 46 12 lần 47 6 lần 48 22 lần 49 10 lần
Đầu 5 50 7 lần 51 2 lần 53 19 lần 54 6 lần 55 6 lần 56 12 lần 57 1 lần 58 22 lần
Đầu 6 60 12 lần 61 11 lần 62 2 lần 63 24 lần 64 8 lần 65 8 lần 66 7 lần 67 5 lần 68 16 lần 69 8 lần
Đầu 7 70 2 lần 73 4 lần 74 1 lần 75 1 lần 76 3 lần 78 5 lần
Đầu 8 80 18 lần 81 15 lần 82 2 lần 83 31 lần 84 13 lần 85 9 lần 86 12 lần 87 8 lần 88 25 lần 89 11 lần
Đầu 9 90 13 lần 91 3 lần 93 21 lần 94 10 lần 95 9 lần 96 14 lần 97 1 lần 98 24 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 26/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 26/09/2023
ĐB 45236
G.1 33099
G.2 92248 85832
G.3 19963 86594 04650
57903 51103 34001
G.4 9605 8174 8695 3932
G.5 1100 9835 6748
3452 5816 9380
G.6 003 883 109
G.7 34 77 84 81
Đặc biệt :45236
XSMB , 25/09/2023
ĐB 68779
G.1 71548
G.2 82470 84221
G.3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G.4 9605 6005 9627 8751
G.5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G.6 665 493 022
G.7 83 14 68 77
Đặc biệt :68779
XSMB , 24/09/2023
ĐB 62778
G.1 20839
G.2 29228 65528
G.3 22314 73466 17819
70905 97087 67176
G.4 8299 1202 0788 8971
G.5 5759 0216 3733
2360 8984 1505
G.6 067 617 701
G.7 40 44 30 51
Đặc biệt :62778