Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 25/09/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
49
15
64
G.7
489
788
524
G.6
3817
1999
4913
7168
9342
7903
6175
4316
2472
G.5
5642
2442
4675
G.4
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
G.3
17892
59228
05691
20896
91810
80837
G.2
78968
30148
17808
G.1
21640
60481
65610
ĐB
587017
460871
278543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 04, 06 04, 05, 06, 07, 08
1 13, 14, 17(2) 15, 19 10(2), 16
2 28 29 24
3 30 37
4 40, 41, 42, 49 42(2), 48 42, 43, 46
5 54 56
6 68 68 64, 66
7 73 71 72, 75(2)
8 89 81, 85, 88
9 90, 92, 97, 98, 99 91, 96

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 18/09/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
57
74
75
G.7
031
263
536
G.6
1901
6797
6982
4665
3585
3914
6947
9960
1084
G.5
1533
2659
8532
G.4
24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
G.3
42113
39282
13039
96031
67476
81437
G.2
53523
67344
46526
G.1
31965
53115
73230
ĐB
415373
498180
035668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01 08
1 13 14, 15
2 22, 23, 25, 27 25 26
3 31(2), 33 31, 37, 39 30, 32, 36, 37
4 44 44, 47
5 57 55, 59
6 61, 65, 69 61, 63, 65 60, 68
7 73 74, 75 72, 75, 76
8 82(2) 80, 84, 85, 87 84(2), 86(3)
9 97(2)

Kết Quả XSMN T2 11/09/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
99
11
02
G.7
199
913
271
G.6
1945
2051
8618
3851
3600
2613
6118
9525
8581
G.5
3993
7662
9901
G.4
15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
G.3
84201
92751
32126
88963
86573
05748
G.2
30599
78211
01406
G.1
83509
00224
33265
ĐB
329681
106053
945364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 09 00, 08(2) 01(2), 02, 04, 06, 07
1 18 11(2), 13(2) 18
2 26 23, 24, 26 25
3 30, 31, 35, 37
4 45 41 41, 48
5 51(2), 55 51, 53 51
6 62, 63, 66 64, 65
7 75 71, 73
8 81 80, 89 80, 81, 88
9 93, 99(3)

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 04/09/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
05
49
67
G.7
668
971
182
G.6
2667
6206
4209
5715
7704
0376
5822
9147
3555
G.5
0967
9665
0309
G.4
43305
57276
99124
14200
37019
26649
16939
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
G.3
16184
16031
41212
45421
14930
32795
G.2
80430
16983
95313
G.1
06308
43847
78907
ĐB
579482
295310
949028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 05(2), 06, 08, 09 04 07, 08, 09
1 19 10, 12, 15 13(2)
2 24 21, 23 22, 28
3 30, 31, 39 36(2) 30
4 49 47, 49 40, 47
5 55
6 67(2), 68 65, 67 66, 67
7 76 71, 76, 79
8 82, 84 82, 83 82, 87(2)
9 96 92, 95

Kết Quả XSMN Thứ 2 28/08/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
25
11
96
G.7
938
373
568
G.6
9525
9918
7402
2030
2631
7791
6493
6682
0302
G.5
3625
3831
6373
G.4
42016
66001
23683
21572
51452
62042
67260
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
69710
64006
45269
71246
06019
94056
00617
G.3
97924
40294
85679
35702
21107
05773
G.2
99874
13076
31156
G.1
11846
41885
19626
ĐB
877720
632031
611451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 02 02, 06 02, 06, 07
1 16, 18 11, 12 10, 17, 19
2 20, 24, 25(3) 26
3 38 30, 31(3)
4 42, 46 49 46
5 52 51, 56(2)
6 60 68 68, 69
7 72, 74 73, 76, 79 73(2)
8 83 85(3), 86 82
9 94 91 93, 96

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 21/08/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
47
65
29
G.7
471
587
266
G.6
0312
0409
9662
7005
7407
6604
8782
0719
2575
G.5
7731
2853
8205
G.4
30231
37470
82708
73930
19650
70497
18615
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
85219
10485
96642
21550
83013
50267
28231
G.3
37719
19814
42733
15293
36406
57214
G.2
37324
95487
62556
G.1
96500
33064
02647
ĐB
302838
799202
553224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 08, 09 02, 04, 05, 07 05, 06
1 12, 14, 15, 19 10, 17 13, 14, 19(2)
2 24 24, 29
3 30, 31(2), 38 33 31
4 47 49 42, 47
5 50 53 50, 56
6 62 64, 65 66, 67
7 70, 71 71 75
8 80, 83, 87(2) 82, 85
9 97 93(2)

KQXSMN Thứ 2 14/08/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
91
75
01
G.7
553
674
612
G.6
4247
1284
2066
4426
0467
4802
8048
2945
0799
G.5
3276
2148
1454
G.4
08825
91177
73269
10667
78345
68981
82725
02781
33939
75613
94382
12926
74242
10302
18074
69116
28880
47385
48398
49977
78899
G.3
85894
38520
58512
48183
00675
83911
G.2
10763
06771
28385
G.1
86386
20384
78097
ĐB
193854
270591
221191
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02(2) 01
1 12, 13 11, 12, 16
2 20, 25(2) 26(2)
3 39
4 45, 47 42, 48 45, 48
5 53, 54 54
6 63, 66, 67, 69 67
7 76, 77 71, 74, 75 74, 75, 77
8 81, 84, 86 81, 82, 83, 84 80, 85(2)
9 91, 94 91 91, 97, 98, 99(2)

KQSXMN Thứ Hai 07/08/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
78
50
57
G.7
566
955
318
G.6
8742
0401
0108
3068
4045
0596
7737
7824
1118
G.5
0140
8252
7036
G.4
50013
46551
10287
31607
11892
60900
80059
31933
85636
79299
40082
72406
00252
38086
66679
21354
30025
68822
89674
28953
53331
G.3
56840
82813
20938
35759
32575
53937
G.2
82785
47246
06825
G.1
77465
88191
79746
ĐB
818059
429483
132101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 07, 08 06 01
1 13(2) 18(2)
2 22, 24, 25(2)
3 33, 36, 38 31, 36, 37(2)
4 40(2), 42 45, 46 46
5 51, 59(2) 50, 52(2), 55, 59 53, 54, 57
6 65, 66 68
7 78 74, 75, 79
8 85, 87 82, 83, 86
9 92 91, 96, 99

Kết Quả SXMN T2 31/07/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
25
33
79
G.7
868
605
328
G.6
1929
2711
0995
6225
7791
0645
4567
7086
2019
G.5
0413
8645
3787
G.4
40517
49833
99602
02727
26658
73245
21861
51480
63058
53652
29984
69443
97613
85085
10042
77050
45357
14543
94582
72965
78261
G.3
71494
95150
50862
88929
36298
84685
G.2
88232
38145
38759
G.1
29771
22933
32181
ĐB
104822
713613
956692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02 05
1 11, 13, 17 13(2) 19
2 22, 25, 27, 29 25, 29 28
3 32, 33 33(2)
4 45 43, 45(3) 42, 43
5 50, 58 52, 58 50, 57, 59
6 61, 68 62 61, 65, 67
7 71 79
8 80, 84, 85 81, 82, 85, 86, 87
9 94, 95 91 92, 98

Kết Quả SXMN Thứ 2 24/07/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
94
77
34
G.7
259
228
258
G.6
0427
4808
1005
7685
5902
9372
8382
5129
1640
G.5
5752
2643
3340
G.4
36787
08346
18336
20509
25600
38281
67071
10961
20850
80572
57273
85109
25054
12755
47195
42933
87347
05931
71447
86887
36569
G.3
12676
03987
70594
12236
75411
88131
G.2
64125
64744
58773
G.1
46141
40979
87387
ĐB
717985
684971
729614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 05, 08, 09 02, 09
1 11, 14
2 25, 27 28 29
3 36 36 31(2), 33, 34
4 41, 46 43, 44 40(2), 47(2)
5 52, 59 50, 54, 55 58
6 61 69
7 71, 76 71, 72(2), 73, 77, 79 73
8 81, 85, 87(2) 85 82, 87(2)
9 94 94 95

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, KQXSMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - KQXSMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, kqxsmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, kqxs thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần