Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 22/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
75
66
89
G.7
567
517
047
G.6
5123
5309
5415
7711
9593
6832
3071
3984
0310
G.5
3943
5135
4527
G.4
60326
67036
18950
42463
61579
05375
32442
73046
54495
58049
57828
53136
47097
51378
98468
85642
87546
69820
31603
94728
16593
G.3
18782
54041
88267
89086
64819
64418
G.2
45800
25104
51892
G.1
32329
45270
36648
ĐB
915016
273350
621070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 09 04 03
1 15, 16 11, 17 10, 18, 19
2 23, 26, 29 28 20, 27, 28
3 36 32, 35, 36
4 41, 42, 43 46, 49 42, 46, 47, 48
5 50 50
6 63, 67 66, 67 68
7 75(2), 79 70, 78 70, 71
8 82 86 84, 89
9 93, 95, 97 92, 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 15/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
51
67
19
G.7
155
773
484
G.6
2103
0170
5345
0170
9295
3229
1412
6636
3564
G.5
7791
1982
5878
G.4
62327
27803
50726
58264
13923
31600
62394
77886
26842
18396
18688
96939
51593
67342
50738
96709
31437
79609
03763
09906
10355
G.3
75496
73378
51764
04564
39886
76700
G.2
92818
66182
68402
G.1
79988
00858
80093
ĐB
543831
730810
300118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 03(2) 00, 02, 06, 09(2)
1 18 10 12, 18, 19
2 23, 26, 27 29
3 31 39 36, 37, 38
4 45 42(2)
5 51, 55 58 55
6 64 64(2), 67 63, 64
7 70, 78 70, 73 78
8 88 82(2), 86, 88 84, 86
9 91, 94, 96 93, 95, 96 93

Kết Quả XSMN T2 08/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
45
84
63
G.7
189
278
447
G.6
9695
2099
4810
5617
6856
3718
8738
9913
8656
G.5
2233
5183
3985
G.4
20350
58994
79235
96882
46701
98589
02089
34271
07855
54267
90670
96704
83829
98106
25851
83257
35839
93849
81183
77312
21468
G.3
29859
62684
64468
67119
07706
74018
G.2
86564
46631
38817
G.1
38147
55969
92896
ĐB
308118
039060
136798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01 04, 06 06
1 10, 18 17, 18, 19 12, 13, 17, 18
2 29
3 33, 35 31 38, 39
4 45, 47 47, 49
5 50, 59 55, 56 51, 56, 57
6 64 60, 67, 68, 69 63, 68
7 70, 71, 78
8 82, 84, 89(3) 83, 84 83, 85
9 94, 95, 99 96, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 01/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
51
62
18
G.7
713
203
875
G.6
5505
7362
2662
9276
3745
5432
9569
3620
7405
G.5
8178
6673
4456
G.4
01808
74214
10765
97697
48828
36387
19063
60239
95716
01263
42585
78531
03619
89199
01306
64174
76436
45984
68128
37479
24166
G.3
83445
85068
64789
44719
09095
54130
G.2
41625
32233
56455
G.1
43033
99992
80130
ĐB
725785
499909
783767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 03, 09 05, 06
1 13, 14 16, 19(2) 18
2 25, 28 20, 28
3 33 31, 32, 33, 39 30(2), 36
4 45 45
5 51 55, 56
6 62(2), 63, 65, 68 62, 63 66, 67, 69
7 78 73, 76 74, 75, 79
8 85, 87 85, 89 84
9 97 92, 99 95

Kết Quả XSMN Thứ 2 24/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
63
94
92
G.7
100
479
288
G.6
3331
9071
5894
0951
2129
5312
3808
3917
1349
G.5
0896
5178
0891
G.4
55803
36470
76311
87112
50911
20703
61490
14596
29834
31396
96607
04262
76639
38537
46435
47168
73091
90205
98453
90410
57956
G.3
50581
72587
32361
25902
80894
52889
G.2
68582
92552
17491
G.1
61127
53350
64990
ĐB
142066
996243
069538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 03(2) 02, 07 05, 08
1 11(2), 12 12 10, 17
2 27 29
3 31 34, 37, 39 35, 38
4 43 49
5 50, 51, 52 53, 56
6 63, 66 61, 62 68
7 70, 71 78, 79
8 81, 82, 87 88, 89
9 90, 94, 96 94, 96(2) 90, 91(3), 92, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 17/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
00
21
10
G.7
307
538
801
G.6
7552
9404
9356
8941
7340
6372
2274
1253
6690
G.5
6872
6409
8791
G.4
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
12018
75237
65284
01354
67232
19014
56177
G.3
34387
58556
32370
32989
84633
23849
G.2
92356
50275
25941
G.1
67157
93735
10705
ĐB
327882
029715
147788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 04, 07 02, 08, 09 01, 05
1 19 15 10, 14, 18
2 21, 22
3 32 35, 38 32, 33, 37
4 48 40, 41, 48 41, 49
5 52, 56(3), 57 55(2) 53, 54
6 65(2), 68
7 72(2) 70, 72, 75 74, 77
8 82, 87 81, 89 84, 88
9 90, 91

KQXSMN Thứ 2 10/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
96
69
72
G.7
045
585
772
G.6
2574
6006
4625
1564
2073
8980
1918
0070
5931
G.5
8661
2765
7460
G.4
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
34746
35747
12533
50771
66370
19857
00749
68964
36531
74637
40550
25129
63530
52124
G.3
14418
64804
44901
68822
15285
14206
G.2
03305
29884
46517
G.1
27235
91935
63500
ĐB
506737
451188
800199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 06 01 00, 06
1 11, 18 17, 18
2 25, 26 22 24, 29
3 35, 37 33, 35 30, 31(2), 37
4 45 46, 47, 49
5 50, 57 57 50
6 61, 62 64, 65, 69 60, 64
7 74 70, 71, 73 70, 72(2)
8 80 80, 84, 85, 88 85
9 96(2) 99

KQSXMN Thứ Hai 03/06/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
18
99
32
G.7
383
384
743
G.6
8799
9860
6908
8677
6475
4756
7011
1642
7519
G.5
4714
6475
6254
G.4
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
43058
18384
94610
79801
49986
93460
31972
88523
53126
20340
94818
81402
42678
92639
G.3
56447
92889
63223
52829
42883
52056
G.2
95350
93894
02249
G.1
98269
50571
84391
ĐB
247480
453876
605440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 08 01 02
1 14, 17, 18 10 11, 18, 19
2 23, 29 23, 26
3 32, 39
4 43, 47 40(2), 42, 43, 49
5 50(2) 56, 58 54, 56
6 60, 69(2) 60
7 71, 72, 75(2), 76, 77 78
8 80, 83, 89 84(2), 86 83
9 92, 95, 99(2) 94, 99 91

Kết Quả SXMN T2 27/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
27
45
15
G.7
711
559
991
G.6
3477
1426
4465
9919
3111
2550
6369
8382
5411
G.5
4571
5832
1628
G.4
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
67307
56100
65126
54553
23014
54923
60575
90940
64256
33751
21021
69810
34952
06720
G.3
34246
22339
10005
69028
60687
30921
G.2
55513
01040
15370
G.1
14593
00198
45542
ĐB
765258
575556
188938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 05, 07
1 11, 13 11, 14, 19 10, 11, 15
2 26, 27 23, 26, 28 20, 21(2), 28
3 33, 39 32 38
4 46 40, 45 40, 42
5 51, 57, 58 50, 53, 56, 59 51, 52, 56
6 65 69
7 71, 77 75 70
8 83, 87 82, 87
9 93, 94, 99 98 91

Kết Quả SXMN Thứ 2 20/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
85
53
65
G.7
652
452
010
G.6
6618
3005
4307
4326
6767
9475
4249
1301
3927
G.5
1931
8579
2758
G.4
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
G.3
24794
79754
75330
05031
41083
41556
G.2
92683
82289
42962
G.1
37865
79275
98835
ĐB
817292
982772
287839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 07 00, 09 01, 02, 05
1 10, 11, 18 10, 13
2 26 20, 27, 29
3 31 30, 31, 37 35, 39
4 48 42, 48 49
5 52, 54, 59 52, 53 56, 58
6 65 63, 67 62, 65
7 72, 75(3), 79 71, 72
8 83, 84, 85 89 83
9 91, 92, 93, 94

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, KQXSMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - KQXSMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, kqxsmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, kqxs thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần