Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,015,387,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01020
06 14 15 18 24 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32,015,387,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,101 300,000
Giải ba 19,684 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,922,875,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01017
05 07 12 22 26 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,922,875,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,311 300,000
Giải ba 20,099 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,137,132,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01014
03 05 13 22 36 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,137,132,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,156 300,000
Giải ba 17,148 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,518,471,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01011
10 22 26 27 33 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,518,471,500
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 792 300,000
Giải ba 14,455 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,907,120,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01008
01 10 16 22 35 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 79,907,120,500
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 2,192 300,000
Giải ba 35,356 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
58,862,337,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01005
01 05 10 13 23 25
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 58,862,337,500
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 2,036 300,000
Giải ba 33,358 30,000