Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,126,014,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01098
02 16 17 18 20 23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 34,126,014,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 900 300,000
Giải ba 16,120 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,109,343,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01095
02 03 05 07 10 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 29,109,343,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 1,078 300,000
Giải ba 17,324 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,718,436,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01092
06 08 14 29 39 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,718,436,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 982 300,000
Giải ba 15,925 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,706,940,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
09 14 16 19 28 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20,706,940,500
Giải nhất 9 10,000,000
Giải nhì 807 300,000
Giải ba 13,892 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,395,939,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
08 18 30 32 38 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,395,939,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,022 300,000
Giải ba 15,753 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,818,425,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01083
12 19 21 22 34 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 14,818,425,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 873 300,000
Giải ba 15,379 30,000